EKA – Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu

26 Ekim 2015 Pazartesi

EKA MBÇK 2008-2010 Programı 3.2.3. Eğitim ve Kültür Araştırmalar Mesleki Bilimsel Çalıma Kurulu (EKA-MBÇK) Kurul Yapılanmasında Yeni Dönem ve Sonrası 2002’den bu yana sürdürdüğümüz yapılanma ve “kurumsallaşma” sürecimizin artık kendini daha iyi ifade edebilecek bir düzeye geldiğini; bir anlamda “kurumsal

Devamı...

ÇED Danışma Kurulu

26 Ekim 2015 Pazartesi

ÇED İlke Kararları Toplantı Tarihi: 30.03.1996-Ankara/ Toplantı No:2 İlke Kararları No: 1 Mimarlar Odası Oda MD/ÇD Danışma Kurulu, 14.03.1996 günü İstanbul’da yaptığı 1.no.lu toplantıda alınan karar uyarınca 30.03.1996 tarihinde Ankara’da 2 no.lu toplantısını yapmış ve Adana, Eskişehir, Antalya, İzmir, Bursa,

Devamı...

Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Mesleki uygulamalarda kamu yararını ve meslek etiğini korumak, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabetin önlenmesi yönünde çalışmalar yapmak ve mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutarak mesleki denetim uygulamasının belirli standartlarda yapılmasını sağlamak amacıyla mesleki denetim görevlilerinin ve MUDK’nin yapacağı toplantılarla ilgili yönetmelik

Devamı...

Kentleşme ve Planlama Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Kent ve çevre sorunları, her zaman Mimarlar Odası’nın önemli çalışma alanlarından birini oluşturmuş; bu çerçevede, kontrolsüz kentleşmenin, gerçek anlamda bir planlama politikasının eksikliğinin ve kentsel rantların ulaştığı boyutların yarattığı kentsel sorunlar çalışma programlarında öncelikli olarak yer almıştır. 1950’li yıllardan bu

Devamı...

Uluslararası İlişkiler Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Temel Hedefler 40. Dönem Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin hedeflerini belirlerken, dönemin önemli bazı özelliklerinden söz etmek gerekecektir. UIA Torino Kongresi çalışmalarının, kentimiz ve ülkemiz için olumlu ve kalıcı katkıları olan bir süreç olarak değerlendirilebilmesi düşüncesi, temel bir yaklaşım olarak tarafımızdan benimsenmektedir.

Devamı...

Yayın Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Program Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu çalışma döneminde de, ilke olarak meslek alanındaki önemli gelişmeleri ve tartışmaları yayın aracılığıyla yaygınlaştırmayı, belgeleyerek kalıcı kılmayı ve mimarlık çevreleriyle sürekli paylaşmayı hedeflemiştir. Aşağıda ayrıntılı olarak haklarında bilgi verilecek farklı yayın türleri ve

Devamı...

Hukuk Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Mimarlar Odası’nın, temel ilke ve hedef olarak belirlediği esaslar, Hukuk Komitesi’nin çalışma programını oluşturacaktır. Anayasal bir meslek kuruluşu olan ve kamu yararına çalışan Mimarlar Odası’nın, meslektaşlarının ortak gereksinimlerini karşılamak, kolaylaştırmak ve mesleğin gelişmesini sağlamak yanında, toplumun kent ve çevre haklarını,

Devamı...

Yapı Malzemeleri Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

2008-2010 yılı çalışma programı yaklaşımımız, komitemizin bugüne kadar yaptığı çalışmaların, bundan sonra da geliştirilerek sürdürülmesi, yeni çalışma alanlarında yeni eylem programları oluşturulmasıdır. İlk sayısını Nisan 2006’da çıkardığımız ve ikinci yılını dolduracak olan Mimarlıkta Malzeme dergimizin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, bu

Devamı...

Afet Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Afet Komitesi’nin gerekçesi, amacı ve hedefi aşağıdaki gibidir. Afet Komitesi Gerekçe Türkiye’de yer kabuğunun taşıdığı özellikler nedeniyle yaygın bir deprem riski söz konusudur. Ayrıca kentlerimiz deprem dışında da pek çok afet riskiyle karşı karşıyadır. Artık afet riski, ekonomi de, planlamada,

Devamı...

Şartnameler

26 Ekim 2015 Pazartesi

Şartnamelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. TMMOB Mimarlar Odası Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi TMMOB Mimarlar Odası Şantiye Şefliği Hizmetleri Şartnamesi ve En

Devamı...