Kentleşme ve Planlama Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Kent ve çevre sorunları, her zaman Mimarlar Odası’nın önemli çalışma alanlarından birini oluşturmuş; bu çerçevede, kontrolsüz kentleşmenin, gerçek anlamda bir planlama politikasının eksikliğinin ve kentsel rantların ulaştığı boyutların yarattığı kentsel sorunlar çalışma programlarında öncelikli olarak yer almıştır. 1950’li yıllardan bu

Devamı...

Uluslararası İlişkiler Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Temel Hedefler 40. Dönem Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin hedeflerini belirlerken, dönemin önemli bazı özelliklerinden söz etmek gerekecektir. UIA Torino Kongresi çalışmalarının, kentimiz ve ülkemiz için olumlu ve kalıcı katkıları olan bir süreç olarak değerlendirilebilmesi düşüncesi, temel bir yaklaşım olarak tarafımızdan benimsenmektedir.

Devamı...

Yayın Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Program Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu çalışma döneminde de, ilke olarak meslek alanındaki önemli gelişmeleri ve tartışmaları yayın aracılığıyla yaygınlaştırmayı, belgeleyerek kalıcı kılmayı ve mimarlık çevreleriyle sürekli paylaşmayı hedeflemiştir. Aşağıda ayrıntılı olarak haklarında bilgi verilecek farklı yayın türleri ve

Devamı...

Hukuk Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Mimarlar Odası’nın, temel ilke ve hedef olarak belirlediği esaslar, Hukuk Komitesi’nin çalışma programını oluşturacaktır. Anayasal bir meslek kuruluşu olan ve kamu yararına çalışan Mimarlar Odası’nın, meslektaşlarının ortak gereksinimlerini karşılamak, kolaylaştırmak ve mesleğin gelişmesini sağlamak yanında, toplumun kent ve çevre haklarını,

Devamı...

Yapı Malzemeleri Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

2008-2010 yılı çalışma programı yaklaşımımız, komitemizin bugüne kadar yaptığı çalışmaların, bundan sonra da geliştirilerek sürdürülmesi, yeni çalışma alanlarında yeni eylem programları oluşturulmasıdır. İlk sayısını Nisan 2006’da çıkardığımız ve ikinci yılını dolduracak olan Mimarlıkta Malzeme dergimizin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, bu

Devamı...

Afet Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Afet Komitesi’nin gerekçesi, amacı ve hedefi aşağıdaki gibidir. Afet Komitesi Gerekçe Türkiye’de yer kabuğunun taşıdığı özellikler nedeniyle yaygın bir deprem riski söz konusudur. Ayrıca kentlerimiz deprem dışında da pek çok afet riskiyle karşı karşıyadır. Artık afet riski, ekonomi de, planlamada,

Devamı...

Şartnameler

26 Ekim 2015 Pazartesi

Şartnamelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. TMMOB Mimarlar Odası Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi TMMOB Mimarlar Odası Şantiye Şefliği Hizmetleri Şartnamesi ve En

Devamı...

Sözleşmeler

26 Ekim 2015 Pazartesi

Sözleşmelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesi Örneği TUS Sözleşme Örneği Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi Örneği Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu Kamu Personeli İçin Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu Kendine Özel Proje Çalışması Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu Ücretli Çalışan

Devamı...

Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

26 Ekim 2015 Pazartesi

Mimar, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı dokümanla ifade eder. Tasarladığı binanın eksiksiz ve kusursuz uygulanmasını sağlamak için çizili ve yazılı olarak oluşturduğu belgeleri uygulama sürecinde de geliştirebilir. Bu çizili ve yazılı belgeler mimarın tasarımını

Devamı...

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

26 Ekim 2015 Pazartesi

2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 2013 Yılı Yapı Yaklaşık

Devamı...