İTÜ İçin Tasarım Kulübü’nden: ” Kendi Oturma Elemanını Tasarla “

Yazar- MO İstanbul 3 Nisan 2018 Salı

3 Nisan 2018

İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ İçin Tasarım Kulübü, ” Kendi Oturma Elemanını Tasarla ” adıyla, Taşkışla Kampüsü’nün atmosferini belirleyecek, interaktif bir şekilde gerçekleştirilecek, değerlendirme ve workshoplarla desteklenecek bir yarışma düzenliyor. Tasarımcılar, kazandıkları ödülün yanında, seçilen projelerini İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü’nde üretme imkanı bulacaklar.

YARIŞMANIN AMACI
– Katılımcıların özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak.
– Taşkışla’ya yenilikçi ve tasarımcılarca yapılmış özel ürünler kazandırmak.
– Katılımcıların tasarladıkları ürünlerin üretilmesine imkan sağlamak ve kendi tasarımlarının hayata geçmesine fırsat sunmak.

YARIŞMANIN KONUSU
– Taşkışla’nın herhangi bir yerine yerleştirilebilecek olan oturma elemanları için katılımcılardan tasarım geliştirmeleri istenmektedir.
– Yarışmacılardan oturma birimi tasarımına özgün bir yaklaşım getirmeleri beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI– Yarışma, mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerindeki, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir bölge planlama ve endüstri ürünleri tasarımı bölümlerindeki lisans ve lisansüstü düzeylerinde tüm öğrencilere açıktır. Katılım tek kişi veya maksimum 3 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilebilir.
– Yarışmaya başvuru www.ituicintasarim.com adresinde yer alan başvuru formu indirildikten sonra, başvuru formunun, dijital proje dokümanlarının ve katılımcıların öğrenci belgelerinin aynı adrese yüklenmesiyle gerçekleşecektir.

YARIŞMANIN DEĞERLENDİRME AŞAMASI
– Yarışma ile ilgili sorular 13 Nisan 2018 saat 23:59’a kadar www.ituicintasarim.com adresinden sorulacak ve cevaplar 14 Nisan 2018 tarihinde aynı siteden yayınlanacaktır.
– Proje dokümanları, başvuru formu ve öğrenci belgeleri, 2 Mayıs 2018 günü saat 23:59’a kadar sisteme yüklenecektir ve jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen, kazanan ilk 3 proje ile birlikte seçilen toplamda 20 proje, 9 Mayıs 2018 günü Taşkışla’da, 3400 stüdyosunda saat 14:00’da jüri üyelerimiz yürütücülüğünde gerçekleşecek olan workshop’a davet edilecektir. Bu workshop’ta alınan yorumlara göre, 20 projenin 17 Mayıs 2018 tarihinde Taşkışla’da gerçekleştirilecek ödül töreni ve kolokyumda sergilenmek üzere revize edilmesi beklenmektedir.
– Revize edilmiş projelerin 15 Mayıs 2018 saat 23.59’a kadar www.ituicintasarim.com adresine yüklenmesi gerekmektedir.
– Kazanan ilk 3 proje Taşkışla atölyelerinde tasarımcılarıyla beraber üretilecektir.

GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
“KENDİ OTURMA ELEMANINI TASARLA” ULUSAL TASARIM YARIŞMASI genel değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
• İşlevsellik
• Özgünlük
• Uygulanabilirlik
• Estetik görünüm
• Yenilikçi yaklaşım
• Tasarımın ana fikri

KURALLAR
Tasarımlar, www.ituicintasarim.com web adresinden yayınlanmış olan, Taşkışla yapısına ait ölçüleri içeren çizimler esas alınarak yapılacaktır.
– 2 Mayıs 2018 günü saat 23.59’a kadar yapılacak olan teslimde, en az 2 adet A3 pafta ve isteğe bağlı olarak diğer serbest anlatım teknikleriyle oluşturulmuş dijital dokümanlar, başvuru formu ve öğrenci belgeleri ile beraber www.ituicintasarim.com’a yüklenecektir.
– A3 paftalar içerisinde ürünün senaryosu ve konsepti anlatılmalı, yeterli sayıda teknik çizim ve ürünün 3D ifadesi olmalıdır. En az 2 adet A3 pafta zorunludur, diğer sunum tekniklerinin türü ve sayısı serbesttir. Yüklenecek dosya maksimum 50 mb boyutunda rar formatında, A3 paftalar pdf şeklinde olmalıdır.
– A3 paftalar “rumuz_pafta1, rumuz_pafta2” şeklinde, diğer dokümanlar “rumuz_ek1, rumuz_ek2” şeklinde isimlendirilmelidir. 17 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan sergide yer alacak projelerin sahipleri, projelerini sisteme, 2 adet A3 pafta şeklinde “rumuz_revizelipafta1, rumuz_revizelipafta2” olarak isimlendirerek yüklemelidir.
– Rumuz 5 rakamdan oluşacak ve her A3 paftanın sağ üst köşesinde 1×4 cm boyutunda bir alana yazılacaktır.

TESLİM TARİHİ
Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 2 Mayıs 2018 saat: 23:59’a kadar göndermek zorundadır. Gönderim tarih ve saatinin 2 Mayıs 2018 saat: 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Gönderide oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma sekreteryasına ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

YARIŞMA KOORDİNATÖRLERİ
– Araş. Gör. Ahmet Türel
– Ahmet Şahin
– Büşra Karagöz
– Eda Nur Dalgıç
– Emre Aydın
– Kağan Ocak

JÜRİ ÜYELERİ
Jüri Başkanı
Doç. Dr. Elmira Gür
Asil Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin
Doç. Dr. Deniz Ayşe Yazıcıoğlu Kanoğlu
Doç. Dr. Elmira Gür
Dr. Öğretim Üyesi Deniz Leblebici Başar
Öğr. Gör. Mehmet Erkök
Öğr. Gör. Oruç Çakmaklı
Ahmet Şahin
Raportör:
Orhun Polat

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 1500 TL
İkincilik Ödülü: 1000 TL
Üçüncülük Ödülü: 500 TL

TANITIM ve TASARIM HAKLARI
Ödül kazanan tasarımlarla ilgili her türlü kullanım hakkı İTÜ için Tasarım Kulübü’ne ait olacaktır.

TAKVİM
Yarışmanın İlanı: 02 Nisan 2018
Başvuru ve Teslim için son Tarih: 02 Mayıs 2018 23:59
Kazanan ve Workshopa davet edilen projelerin ilanı: 6 Mayıs 2018
Workshop Tarihi: 9 Mayıs 2018 Saat 14:00
Revize Edilmiş Paftaların Son Yüklenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 Saat 23:59
Ödül Töreni Kolokyum ve Sergi: 17 Mayıs 2018 Saat 18.00
İLETİŞİM
yarisma@ituicintasarim.com
www.ituicintasarim.com

* Ödül töreni yeri ve programı, daha sonra detaylı şekilde duyurulacaktır.
* Yarışma sürecinde olası güncel duyurular ve değişiklikler www.ituicintasarim.com
adresinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

 

 

 

Yazar- MO İstanbul 3 Nisan 2018 Salı

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Facebook Sayfası Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Twitter Sayfası Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Instagram Sayfası Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Youtube Kanalı Haber Besleme

Video Galeri