47.Genel Kurul (19-20 Şubat 2022)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

46. Dönem Çalışma Raporu (Şubat 2020 – Ocak 2022)

– Genel Kurul Gündemi

– Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz

– Yönetim Kurulu, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları

– Şube Başkanı Esin Köymen’in Dönem Değerlendirmesi

– Yönetim Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz’ün Sunuşu: 46. Döneme Dair

 46. Dönem Çalışmaları

 46. Dönem Şube Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler

1.1 Genel Kararlar

1.2. Yayınlarla İlgili Kararlar

1.3. Suç Duyurularıyla İlgili Kararlar

1.4. Davalarla İlgili Kararlar

2.Basın Açıklamaları

2.1. Şube Basın Açıklamaları

2.2. Ortak Basın Açıklamaları

3.Üye Toplantıları

4.Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu

5.Şube Denetleme Kurulu

6.Mesleki Denetimde Mimari Çevre Etki Değerlendirmesi

6.1. Örnek ÇED Raporları

6.1.1. İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü-Şehir Hastanesi

6.1.2. Kültür Tesisi ve ticari otopark

6.1.3. Zeytinburnu’nda Ticaret+Konut

6.1.4. Bakırköy’de Özel Eğitim Tesisi

6.1.5. Hilton Kongre ve Sergi Merkezi

6.1.6. Galata Kulesi

7.Mimarlık Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Kurulu (EKA MBÇK)

8.Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları

8.1. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi

8.2. Uluslararası İlişkiler Komitesi

8.3. Kadın Komisyonu

8.4. Yarışmalar Komitesi

8.5. Tarih Çalışmaları

9.Etkinlikler

9.1.  Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması – XIV: “Evimiz Dünya”

9.2. Ajanda Fotoğraf Yarışmaları

9.3. Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivalleri

9.4. Ayın Konuğu Programı

9.5. Cumartesi Buluşmaları – Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor

9.6. Anma Programları

9.7.  Seminerler

9.8. “İstanbul’u Tanımak İstanbul’u Anlamak” Seminer Dizisi

9.9. “Dünya Mirası Tarihi Yarımada’yı Korumak – 1” Paneli

9.10. “Mimarlığın E-Hali” Çevrimiçi Yuvarlak Masa Toplantıları

9.11. Malzeme Tanıtım Seminerleri

9.12. Dünya Mimarlık Günü Etkinlikleri Kapsamında Mimarlık Yapmak: Kapsayıcı, Sağlıklı, Dayanıklı Konferansı

9.13. Kitap Tanıtım Etkinliği: “Zakarya Mildanoğlu” ve “Sami Yılmaztürk”

9.14. Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Buluşması

9.15. İmar Hukuku Eğitimleri

9.16. “Konut Krizi Üzerine Birlikte Düşünmek” Atölyesi

9.17. Konut Kurultayı

9.18. “Restorasyon İşlerinde Metraj ve Maliyet” Paneli

9.19. Sergilerimiz

10.Meslek İçi Eğitim Çalışmaları (SMGM)

10.1. Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimleri

10.2. Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi

11.Yayın Çalışmaları

11.1 Süreli ve Elektronik Yayınlar

11.1.1. Mimar.ist

11.1.2. Mimarlara Mektup

11.1.3. www.mimarist.org

11.1.4. Mimarist.tv

11.1.5. Sosyal Medya Kurumsal İletişim Faaliyetleri

11.2. Süresiz Yayınlar

11.2.1. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’a Armağan

11.2.2. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Sami Yılmaztürk

11.2.3. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Zakarya Mildanoğlu

11.2.4. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Yıldız Sey

11.2.5.  Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Esad Suher

11.2.6. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Cevat Erder

12.Mimar Mobil

13.Hukuk Çalışmaları

13.1. 46. Dönemde Açılan Davalar

13.2. Süregelen Davalardan 46. Dönemde Önemli Gelişme Meydana Gelenler

13.3. Süregelen Davalardan Bekleme Aşamasında Olanlar

14.TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Çalışmaları

14.1. İKK Etkinlikleri

14.2. Ölçü Dergisi

14.3. İKK Basın Açıklamaları

15.Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

16.Basında Mimarlar Odası

16.1. Basılı Gazete ve İnternet Haber Sitelerinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

16.2. İnternet ve Televizyon Yayınlarında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

17.Şube Üye İlişkileri ve Üye Profili

17.1. Şube Üye İşlemleri

17.2. Şube Üye Profili

18.Mesleki Denetim Raporu

19.Mali Rapor