Şantiye Şefliği Yönetmeliğinde yeni düzenleme

Yazar- MO İstanbul 6 Mart 2024 Çarşamba

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şantiye şefliği hizmetlerine yeni düzenleme getirildi. Yeni yönetmelikte şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, işin büyüklüğüne göre yeniden düzenlendi. Buna göre, şantiye şefleri yapı inşaat alanının her biri 1500 metrekareyi geçmemek şartıyla en fazla dört işi, 4 bin 500 metrekareyi geçmemek şartıyla en fazla üç işi ve 7 bin 500 metrekareyi geçmemek şartıyla en fazla iki işi aynı anda üstlenilebilecek. 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında ise tek bir iş alınabilecek.

Şantiye şefliği yönetmeliğinde önceden bir şantiye şefi aynı anda toplam büyüklüğü 30 bin metrekareye kadar olan beş ayrı işi üstlenebiliyordu.

Düzenleme ile şantiye şeflerine ayrıca 75 yaş sınırı da getirildi.

İş Üstlenebilme Şartları

– Aynı anda 1500 metrekareye kadar en fazla 4 farklı işte şantiye şefliği üstlenilebilir.
– Aynı anda 1500 metrekare ile 4500 metrekare arasında en fazla 3 farklı işte şantiye şefliği üstlenilebilir.
– Aynı anda 4500 metrekare ile 7500 metrekare arasında en fazla 2 farklı işte şantiye şefliği üstlenilebilir.
– 7500 metrekareden büyük yapı inşaat alanlarında 1 tane şantiye şefliği üstlenilebilir.
– Teknik öğretmenler ve teknikerler özel inşaatlarda aynı anda 3 işi geçmemek üzere, yapı inşaat alanı 1500 metrekareye kadar olan yapıların şantiye şefliğini üstlenebilecek.
* Aynı anda en fazla 4 iş için şantiye şefliği üstlenilebilir. İşlerin toplamı 7500 metrekareyi geçemez.

Deneyim Şartları

– 1500 metrekareye kadar olan yapı inşaat alanlarında şantiye şefliği üstlenmek için deneyim şartı aranmayacaktır.
– 1500 metrekare ile 4500 metrekare arasında şantiye şefliği yapabilmek için daha önce herhangi bir üst yapı işinde metrekare fark etmeksizin şantiye şefliği yapmış olması gerekmektedir.
– 4500 metrekare ile 7500 metrekare arasında bir yapı inşaat alanında şantiye şefliği yapmak için daha önce 1500 metrekareyi geçen en az 1 işte şantiye şefliği yapmış olması gerekmektedir.
– 7500 metrekareyi geçen yapı inşaat alanlarında şantiye şefliği yapmak için daha önce 4500 metrekareyi geçen en az 1 işte şantiye şefliği yapmış olması gerekmektedir.

Notlar

– Kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemez.
– Aynı yapı adası içerisinde, aynı müteahhit ve yapı sahibine ait işler tek iş olarak değerlendirilecek.
– Deneyim şartını sağlamak için işin ruhsat aşamasından yapı kullanım aşamasına kadar şantiye şefi olarak görev almış olmak gerekmektedir.
– 75 yaşını dolduranlar şantiye şefliği yapamaz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 6 Mart 2024 Çarşamba