2024 Yılı Aidat ve Belge Harçları

Yazar- MO İstanbul 29 Aralık 2023 Cuma Güncellendi

Merkez Yönetim Kurulu’nun 11 Aralık 2023 tarihli ve 48/33 sayılı kararı ile
1 Ocak 2024–31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

 

İlk kayıt ödentisi                                                                 400,- TL
Yıllık üyelik ödentisi                                                           1.500,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                 36.000,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                       36.000,- TL
Büro Tescil Belgesi ücreti                                                   5.000,- TL
SM / SMB mühürü ücreti                                                   600,- TL
Kimlik kartı yenileme ücreti                                               200,- TL
Üye tanıtım belgesi ücreti                                                   300,- TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti                                               500,- TL;
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                       500,- TL;

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2024 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 29 Aralık 2023 Cuma Güncellendi