Evrensel Hukukun Matematiği Yazılabilir mi?

Yazar- Metin Karadağ 12 Şubat 2019 Salı

İlk soru: “Yazılması gerekir mi?…” İlk yanıt: “Tabii ki gerekir!…” İkinci soru: “Peki, böyle bir saçmalık neden gereklidir?…” İkinci yanıt: “Çünkü, “Aritmetiği” olan bir şeyin “Matematiği” de yazılabilir…”(Ayrıca “saçma” da sensin; böyle soru olur mu?)

“Hukukun Aritmetiği” bildiğimiz “dört işlem” ile yani (+)Toplama; (-) Çıkarma; (x)Çarpma; (/)Bölme işlemleri yazılabilir halidir…

Bir ekmeği, iki kişi arasında en huzur veren yani en doğal bir Adalet ile paylaştırmak için; “İki kişiden birinin ekmeği bölüp diğer kişiye seçmesi için bırakması…” bir “Aritmetik” işlemdir ve bu en “ilk/s/el” hali ile bir ilk “Hukuk Sistemi”nin gerçekleştirilmesidir. Doğal “Hukukun” bu “Aritmetik ifadesi” bir sonraki adımda yani “üçüncü kişiler” sisteme dahil olduğunda; artık bir üst gelişmiş/karmaşıklıkta sistem/ler/in devreye “Matematiksel olarak girdiğinin de gösterilmesi” gerekir.

“Duygu Durumlarımız’ın vücudumuzdaki izleri…”

Bir yerde konu “haklar sözkonusu” olduğunda; “özel/kişisel” olandan “genel/kamusal” olana ya da “genel/kamusal” olandan “özel/kişisel” olana “karşılıklı geçişler” ne kadar “sorunsuz” ise o derecede “Nitelikli/Kaliteli” ve “İncelikli/Duyarlı” bir “İnsan(+Doğa/Çevre/Tarih/Kültür) Hakları”nın korunup geliştirildiği “Hukuk Sistemi” anlayışının “Matematikselleştirilerek” belirlenmiş olduğunu düşünebiliriz.

Yine tam bu noktada “Özgürlük”(Sorumlu) ve “Keyfilik”(Sorumsuz) arasındaki farkın, “Hukukun Matematikselleşmiş Sistemi”ne nasıl “güçlü” bir “Çarpan” olarak etki ettiğini de gözardı etmemek gerekir. Aynı şekilde sisteme dahil olan “Güçlü” olgu ve bilgi birikimlerin “Çarpan” olumsuz faktörlerin “Bölen” olarak etki ettiğini düşündüğümüzde; sayısal artışların olumlu etkisinin “Toplam” yine sayısal artışların olumsuz etkisinin “Çıkan” olarak yazılması; yine “İnsan(+Doğa/Çevre/Tarih/Kültür) Hakları”nın geliştirildiği “Hukuk Sistemi” anlayışının “Nitelik/Kalite” ve “İncelikli/Duyarlı”lığın “Matematikselleştirilerek” korunması neden olanaklı olamasın ki?…

İçimizden kendi kendimize şunu sorabiliriz; Neden “Hukukun Matematikleştirilmesi” gibi bir “güvenceye” ihtiyaç duyulur ki? Bu soru acaba doğrudan şu an dünyanın neresinde ve nasıl yaşadığınızla ilgili olabilir mi?

Dünyada Kamuyasal nitelikte ortak amaçlara hizmet etmesi gereken araçlar olarak Yasalar/Kanunlar; iktidarlar tarafından “tek yanlı olarak” siyasallaştırıldığında; “Keyfilik” (Sorumsuz) ve “Özgürlük”(Sorumlu) dengesi bozulmuş olur…

Böylece Yasa/Kanun “Araçları”nın üstünde her zaman “Demoklesin Kılıcı” gibi duran “Hukukun Üstünlüğü” ilkesi de “üstünlüğünü yitirdiği” için “Toplumsal Bilinç/Şuur da Kamuyasal niteliğini kaybeder” ve yerini “Keyfilik”(Sorumsuz) dolu bir dünyaya bırakır…

Hukukun, en genelleştirilmiş haliyle de “Evrensel Hukukun Matematikselleştirilmesi” her türlü keyfiyet ötesinde ve herkesin görüp, kavrayıp, bilinçlice kabullenebileceği bir nitelikte düzenlenmesi özlemini hiç bir kadersizliğe kurban etmeden yerine getirerek başarmak; herkesin önce kendi yaşam hakkını korumak için gerek ve şarttır…

Hemen şimdi önce bulunduğunuz yerden başlamak üzere, “insani, doğal ve açık olan her türlü ilişkiye” ve her şeye(evinize, sokağınıza, semtinize, kentinize, ülkenize, dünyaya,…) alıcı gözle bakarak; sizi “mutlu eden” ve “mutlu etmeyen” ya da “eh işte” ya da “çok iyi” veya “çok kötü” olarak değerlendirdiklerinize “birer puan verip” önce kendi “Altın Oranınızla” karşılaştırıp “herkes için geçerli” olarak yani “Etik Kod” ile onayladığınızda; “Adalet Güvenceli” bir biçimde “Hukukun Matematiğini” yazmaya başladınız demektir…

Bu işlemleri sizin öz ütopyanız olarak tüm insanlığa hediye edeceğinizi düşünmeye başladığınızda ise artık kendinize ve herkese mutluluk veren; daha iyi, daha güzel, daha doğru biçimde yaşanılabilir bir dünyayı kurmakta olduğunuzu düşünebilirsiniz…

“Canlı Yaşamımız’ın geçmişteki uzun yolculuğu…”

Yeter ki kopya çekmeyin!…

Şaka, şaka defter kitap açık, isterse herkes birbirinden istediği kadar doya doya kopya çekebilir…

Nasılsa aklın/matematiğin yolu birdir…

Sırlarıyla birlikte matematik, her zaman herkesi şaşırtsa bile insanlığı asla yoldan çıkarmaz…

Yazar- Metin Karadağ 12 Şubat 2019 Salı