Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması İlan Edildi

Yazar- MO İstanbul 18 Nisan 2018 Çarşamba

17 Nisan 2018

 

Yarışmanın Şekli ve Türü

Yarışma, Çanakkale Belediyesi tarafından belirtilen niteliklere uygun, kentin gelecekteki yapılaşmasına örnek teşkil edecek mekânların oluşması için “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği’ne” uygun olarak kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerler dikkate alınarak, rekabet yoluyla çeşitli seçeneklerden en uygun tasarımı seçmek ve güzel sanatları teşvik etmek amacıyla serbest, ulusal ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Amacı, Konusu ve Yeri

Yarışma alanı; Çanakkale İli Merkez İlçe, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-1A Pafta, 178 Ada, 20, 21, 22, 47, 48 Parsellerde toplam 6756,18 m²’lik taşınmaz üzerinde mevcutta Belediye İş Merkezi ve Katlı Otopark olarak kullanılmakta olan binanın bulunduğu alandır. Söz konusu alan, kentin yoğun kullanılan alışveriş, buluşma ve rekreasyon işlevlerinin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, Muammer Aksoy Parkı, Mehmetçik Bulvarı’na cepheli olup bir cephesinde de Telekom – PTT Binaları ile Emniyet Müdürlüğü bulunmaktadır.

Mevcut durumda, alanda yer alan İş Merkezi ve Katlı Otopark yapısının kentin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamadığı görülmektedir. Tasarlanacak olan Çarşı ve Yaşam Merkezi’nin farklı yaş gruplarının yararlanabileceği ticaret ve yaşam boyu sosyo-kültürel faaliyetleri destekleyen bir çekim noktası olması amaçlanmaktadır. Ayrıca aynı bütün içinde kent merkezindeki en büyük sorunlardan biri olan otopark ihtiyacına çözüm bulabilmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır. Bu amaçla, çağdaş, kent estetiğine uygun ve yakın çevresi ile bütün olacak şekilde bir mimari tasarım hedeflenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. ) Şartname Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 100.-TL bedelle dijital ortamda satın alınabilir.

Ayrıca Halk Bankası Çanakkale Şubesi TR21 0001 2009 6380 0005 0000 90 no’lu hesaba şartname tutarını yatırdıktan sonra alındı makbuzunu yarisma@canakkale.bel.tr e-posta adresine veya 0(286) 213 78 09 no’lu faksa veya “Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/İsmetpaşa Mahallesi, Demircioğlu Caddesi No: 132 ÇANAKKALE” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine www.canakkale.bel.trinternet adresinde yayınlanan yarışma bölümünden de ulaşılabilir.

Yarışma Takvimi                                              

 • Yarışmanın İlanı                                                                            17.04.2018, Salı
 • Sorular için son gün                                                                      11.05.2018, Cuma
 • Cevapların İlanı                                                                             14.05.2018, Pazartesi
 • Yer görme için son gün                                                                13.06.2018, Çarşamba
 • Proje Teslim Tarihi                                                                       10.07.2018, Salı
 • Kargonun idare tarafından teslim alınacağı son gün            13.07.2018, Cuma
 • Jüri Değerlendirme Tarihi                                                          20.07.2018, Cuma
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi                                                      25.07.2018, Çarşamba
 • Kolokyum ve Tören Tarihi                                                          İdare tarafından daha sonra belirtilecektir.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsimleri

Seçici Kurul Danışman Üyeleri

Ülgür GÖKHAN, Belediye Başkan

M. Kemal ALBAYRAK, İmar ve Şehircilik Müdürü

Abdullah KELKİT, Peyzaj Mimarı – Prof. Dr.

Emin ULUGERGERLİ, Jeofizik Müh. – Doç. Dr.

İpek SAKARYA, Şehir Plancısı – Dr. Öğretim Üyesi

Seçici Kurul Asıl Üyeleri

Emre AYSU, Mimar Şehir Plancısı – Prof. Dr.

Hasan Ömer KORMAN, Mimar – Şehir Plancısı

Yasemen SAY ÖZER, Mimar – Doç. Dr.

Tankut BALKIR, İnşaat Yüksek Mühendisi

Ali Emrah ÜNLÜ, Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri

Arbil ÖTKÜNÇ, Mimar – Doç. Dr.

İsmail ÇALIŞKAN, İnşaat Mühendisi

Özgür Şahan ÖZER, Şehir Plancısı

Raportörler

Seyyide GÜLTEKİN, İnşaat Teknikeri – Çanakkale Belediyesi

Suzan DEMİR, İnşaat Teknikeri – Çanakkale Belediyesi

Merve ERDİK, Mimar – Çanakkale Belediyesi

Raportör Yardımcıları

Aynur ATAN, Har. Kad. Teknikeri – Çanakkale Belediyesi

Ahmet YURAN, Sanat Tarihçi – Çanakkale Belediyesi

Ödüller ve Ödeme Şekli

 • 1. Ödül     60.000 TL
 • 2. Ödül     50.000 TL
 • 3. Ödül     40.000 TL
 • Mansiyon 20.000 TL
 • Mansiyon 20.000 TL
 • Mansiyon 20.000 TL
 • Mansiyon 20.000 TL
 • Mansiyon 20.000 TL

Jüri gerekli gördüğü takdirde satın almaya değer projeleri belirleyecektir. Bu amaçla jürinin kullanımına 30,000 TL ayrılmıştır.

Belirtilen ödül, mansiyon ve satın almalar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını, izleyen 30 gün içerisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre ödenecektir.

 

İdarenin Adı, Adresi, Telefon, Faks No, E-Posta, Web Adresi

İdarenin Adı                    T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İletişim Adresi                 İsmetpaşa Mahallesi, Demircioğlu Caddesi

No: 132  17100 Çanakkale

Telefon                           (0286) 444 17 17 – 1136

Faks                              (0286) 213 78 09

Web                               www.canakkale.bel.tr

E-posta                          yarisma@canakkale.bel.tr

 

YarışMO’da

Yazar- MO İstanbul 18 Nisan 2018 Çarşamba