MMO: Bayrampaşa’da Yaşanan Patlama İhmallerin Sonucudur

Yazar- MO İstanbul 23 Ağustos 2017 Çarşamba

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu, 19 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Bayrampaşa’da bir işletmede meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı yangınla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Basına ve Kamuoyuna;

19 Ağustos 2017 tarihinde Bayrampaşa’da bir sanayi sitesinde bulunan işyerinde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştır. Öncelikle ölen kişinin ailesine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz. Çalışma hayatına yönelik tüm düzenlemelerin para ve kar oranıyla ölçüldüğü günümüzde işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının sermaye çıkarları doğrultusunda düzenlenmesi, ucuz ve kalitesiz hizmet anlayışı iş güvenliğinde de ana felsefe haline getirilmek istenmektedir. Bu nedenle ilgili yönetmelikler kapsamında yapılması gereken kontrol ve bakımların ihmal edilmesi, kar hırsı ile görmezlikten gelinmesi, insan hayatının acı bir şekilde sona ermesine ve birçok çalışanın yaralanarak sakat kalmasına sebebiyet vermektedir.

Bu elim kaza bir kez daha denetimin önemini gözler önüne sermektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında yapılması gereken periyodik kontroller ve denetimlerin yerinde ve zamanında yapılması hayati önem taşımaktadır. Benzer bir şekilde Kasım 2016 da yaşanan Aladağ yangın faciasından sonra, yurt denetimlerinin önemi artmış ve yeni çıkan yönetmelikle (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği) yurt denetimleri sıklaştırılmıştır. Yaşanan kazaların ortak özelliği, iş ekipmanlarının bakım ve kontrol yapılmadan kullanılması ya da  uygunsuz ve ehil olmayan kişiler tarafından yapılan kontrol, denetim ve bakım faaliyetleridir. En kutsal değer olan yaşam hakkı, kar hırsı ve ihmaller nedeniyle hiçe sayılmaktadır. Ülkemizde kötü olaylar yaşandıktan sonra aksiyon almak yerine bu gibi durumların yaşanmaması için neler yapılması gerektiği üzerine gidilmesi gereken bir durumdur. Unutulmamalıdır ki denetimsizlik ve ihmaller zinciri her zaman için facialara yol açacaktır.

İş kazaları sebebiyle yaşadığımız can kayıplarından dolayı maddi hırslardan uzak bir anlayışla uzman kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve bakımlar hedefimiz olmalıdır. Kamusal etkin denetim ve sağlıklı güvenli bir iş yaşamı, bu konuyu belli bir oranda da olsa çözümlemiş gelişmiş ülkeler gibi ülkemizin de hak ettiği bir olgudur. Mevcut sistemin devamı halinde sadece 2017 yılını yılının ilk 6 ayında 906 can verdiğimiz iş kazaları yaşanmaya devam edecektir. Yangın Güvenliği ile ilgili tüm kurumların, ilgili idarelerin ve işletmelerin gerekli önlemleri alarak, işbirliği içerisinde denetimleri yapması, bu tür yangın kazalarını en aza indirecektir.

Sonuç olarak, ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçilmesi için yasal altyapının yukarıdaki önerilerimiz de dikkate alınarak oluşturulması, denetimlerin sıklaştırılması ve denetimler sonucu caydırıcı cezaların verilmesi gereklidir. Kazaları önlemek adına Makina Mühendisleri Odası olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi ve bu alandaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olabileceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

İbrahim M. TATAROĞLU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETERİ

Yazar- MO İstanbul 23 Ağustos 2017 Çarşamba