Cts25Kas - 26Kas 2510:00Kas 26TMMOB 5. Kadın Kurultayı10:00 - 18:00 (26) İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Kategori:Diğer Etkinlikler

Detaylı Bilgi

TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2009 yılında düzenlenen TMMOB Kadın Kurultayı’nın beşincisi “OHAL’de Kadınız” başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kurultay programı:

TMMOB 5. KADIN KURULTAYI PROGRAMI
25-26 KASIM 2017
ANKARA

1. GÜN PROGRAMI (25 Kasım 2017, Cumartesi)
09:30 10:00 Kayıt
10:00 10:15 Kısa Film Gösterimi
10:15 10:45 Açılış Konuşmaları
M. Hanze GÜRKAŞ, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı
Emin KORAMAZ, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
10:45 10:55 Divan Seçimi
10:55 11:00 Sonuç Bildirgesi Komisyon Seçimi
11:00 11:15 Ara
11:15 11:45 TMMOB Kadın Çalışma Grubu Sunumu
11:45 12:00 Basın Açıklaması (25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü Kapsamında)
12:00 13:00 Yemek Arası
13:00 14:00 TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi
(İSTANBUL İKK/ ADANA İKK Yerel Kurultay Sunumları ve Serbest Kürsü)
14:00 14:15 Ara
14:15 15:15 Kamu Kurumları ve Özel Kuruluşlarda, Yer Altı, Arazi, Şantiye, Fabrika, Ofis Vb İşyerlerinde Çalışan MMŞP Kadınların Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
(TRABZON İKK/ ZOGULDAK İKK Yerel Kurultay Sunumları ve Serbest Kürsü)
15:15 15:30 Ara
15:30 16:30 Eğitimde Cinsiyetçilik

(MERSİN İKK Yerel Kurultay Sunumu ve Serbest Kürsü)

16:30 16:45 Ara
16:45 17:45 Olağanüstü Hal Koşulları, Kanun Hükmünde Kararnameler İle Yapılan Düzenlemeler Ve İşten Atmalar, Anayasa Değişikliği, Savaş Koşulları, Zorlu Göç Vb. Güncel Siyasal Gelişmelerin TMMOB Örgütlülüğüne ve Mühendis Mimar Şehir Plancı Kadınlarına Yansımaları

(DİYARBAKIR İKK/ İZMİR İKK Yerel Kurultay Sunumları ve Serbest Kürsü)

2. GÜN PROGRAMI (26 Kasım 2017, Pazar)
10:00 10:15 Kısa Film Gösterimi
10:15 12:00 TMMOB 4. Kadın Kurultayında Görüşülemeyen Önergelerin Görüşülüp Karara Bağlanması
12:00 13:00 Yemek Arası
13:00 14:45 TMMOB 4. Kadın Kurultayında Görüşülemeyen Önergelerin Görüşülüp Karara Bağlanması
14:45 15:00 Ara
15:00 16:45 TMMOB 4. Kadın Kurultayında Görüşülemeyen Önergelerin Görüşülüp Karara Bağlanması
16:45 17:00 Ara
17:00 17:45 Serbest Kürsü
17:45 18:00 Sonuç Bildirgesi ve Kapanış

 

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB

Tarih

25:Kasım 2017, Cumartesi - 10:00 - 26:Kasım 2017, Pazar - 18:00

Yer

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu