Cts21Oca16:00- 18:00Reha Günay ile Söyleşi16:00 - 18:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Reha Günay ile Söyleşi

Moderatör: M. Melih Güneş

Tarih ve saat: 21 Ocak 2023, 16.00

Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası

Eğitim alanındaki değerli hizmetlerinin yanı sıra, arkeolojik, yöresel ve anıtsal mimarlık mirasıyla ilgili araştırmalar yapmış; bu araştırmalarının sonuçlarını yol gösterici kaynak ürünler oluşturan sergi, konferans ve yayınlarla paylaşmış; tüm bu ürünlere temel oluşturan mimarlık fotoğrafı üretimini istikrarlı ve etkin bir şekilde sürdürmüş ve 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında oybirliği ile Mimarlığa Katkı Dalı Ödülü verilmiş olan Reha Günay, 2023 yılındaki ilk söyleşi konuğumuz.

Mimarlık tarihi, sanat tarihi ve arkeoloji ara kesitindeki hassas ve disiplinli alan çalışmalarının tümünde öne çıkan analitik bakış açısı ile taviz vermeyen titiz yaklaşımı öğrencilerinin ve okuyucularının ortak görüşüdür. Türkiye’de mimarlık ve kültürel ortamın 20. yüzyılın ortasından bugüne beslenmesine katkıda bulunan Günay’ın yoğun bir şekilde emek verdiği bir alan da mimarlık fotoğrafı olmuştur. Fotoğraf çalışmalarıyla kültürel, arkeolojik ve mimarlık mirasının tespit ve belgelenmesi konusunda önemli katkılar yapmış olan Günay, 1970’li yıllardan itibaren Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde “mimarlık fotoğrafı” dersi de vermiş; böylece Türkiye’de fotoğraf sanatının mimari temsilin en etkin mecralarından biri olarak gelişmesini sağlayan önde gelen isimler arasında yer almıştır.

Deklanşöre basmak ve belgelemenin yaşamdaki öneminden son kitaplarından biri olan Şile’deki Ev’e de uzanacak söyleşinin yürütücülüğünü eski öğrencilerinden M. Melih Güneş yapacak.

Reha Günay Hakkında

1937 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Reha Günay, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1960 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doktora yaptı. 1994 yılında profesör olan Reha Günay, emekli olana kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda çalıştıktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde bir süre öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1978’den 2011 yılına kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nde “Mimarlık Fotoğrafı” dersleri verdi. Fotoğraf çalışmalarına, kültür varlıklarının ve mimarlık mirasının belgelenmesi yönünde ağırlık verdi. 1983-2004 arasında Ağa Han Mimarlık Ödülleri Vakfı için İslam ülkelerinde yarışmaya katılan yapıları fotoğrafla belgeledi.

Prof. Dr. Reha Günay, yaşamı boyunca yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle 2020 yılında, TMMOB Mimarlar Odası 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında “Mimarlığa Katkı Ödülü”ne lâyık görülmüştür.

Arkeoloji Çalışmaları

 • Osmaniye-Karatepe-Aslantaş Açıkhava Müzesi Koruma Projesi ve Uygulamaları (Prof.Dr. Halet Çambel ile), 1965-1970.
 • Keban Projesi Yeniköy Höyüğü Kazısı (Dr. Hamit Zübeyr Koşay ile), 1972.
 • Antalya-Side Antik Tiyatrosu Restorasyon Çalışmaları, 1992-2007.

Yöresel Mimarlık Çalışmaları

 • Antalya-Ormana Köyü (İDMMA Mimarlık Fakültesi üye ve öğrencileri ile), 1977-1979.
 • Japonya Geleneksel Ahşap Mimarlık İncelemeleri (Japan Foundation bursu ile), 1979-1980.
 • Antalya-Elmalı İlçesi (Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Ana Bilim Dalı ve Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programı üye ve öğrencileri ile), 1996-1999.
 • Safranbolu Gökçüoğlu Evi (Yıldız Teknik Üniversitesi, Finlandiya Helsinki ve Tampere Üniversiteleri öğrencileri ile), 1994.
 • Kayseri-Nize Köyü (Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri ile), 2008.

Hazırladığı Sergiler

 • Safranbolu Evleri (Safranbolu, 1975; İstanbul, 1976, 1977; Paris, UNESCO, 1977; München, 1977; Copenhagen, 1978; Stokholm, 1978; London, 1978; La Haye, 1978).
 • Safranbolu’da Hacı Salih Paşa Evi (Safranbolu, 1976).
 • Selimiye Camii (İstanbul, 1976, 1977; Paris, UNESCO, 1977; München, 1977; Copenhagen, 1978; Stokholm, 1978; London, 1978; La Haye, 1978; İstanbul, 1981).
 • İstanbul’da Atatürk’ün Oturduğu Evler (İstanbul, 1981, 1982).
 • Anadolu-Türk Mimari Mirası / Anatolian-Turkish Architectural Heritage (İstanbul, 1985).
 • Sinan’ın İstanbul’u / Sinan’s İstanbul (İstanbul, 1986; Kyoto, 1987; Paris, 1988; Üsküp, 1993).
 • Dünden Bugüne Şile (İstanbul, 1990).
 • Japon Kültürü (İstanbul, Gaziantep, Bursa, 2010)
 • Nail Çakırhan’ın Evleri (İstanbul, Akyaka, 2010)
 • Kaybolan İstanbul (İstanbul, 2010)

Yayımlanmış Kitapları

 • Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1981, 1989.
 • Tarihsel Gelişim İçinde Japon Kültür ve Sanatı, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1986.
 • Sinan’ın İstanbul’u: Sinan’s İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 1987.
 • “Süleymanname Minyatürlerinde Mekân ve Anlatım Teknikleri”, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 5, 1992, s.56-159.
 • Gökçüoğlu Evi: Anatomy of a Building, Editörler: Reha Günay, Mikko Bonsdorff, Panu Kaila, Tampere University of Technology, Tampere, 1995.
 • Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, YEM Yayın, İstanbul, 1998, 1999.
 • Tradition of the Turkish House and Safranbolu Houses, YEM Yayın, İstanbul, 1998.
 • Sinan the Architect and His Works, YEM Yayın, İstanbul, 1998, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014, 2016.
 • Geleneksel Ahşap Yapılar: Sorunları ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002, 2007.
 • Mimar Sinan ve Eserleri, YEM Yayın, İstanbul, 2002, 2005, 2006, 2010, 2012, 2014, 2018.
 • Safranbolu Evleri, YEM Yayın, İstanbul, 2003.
 • Safranbolu Houses, YEM Yayın, İstanbul, 2005.
 • Safranbolu no Minka (Japonca), YEM Yayın, İstanbul, 2005.
 • Sinan’ın İstanbul’u, YEM Yayın, İstanbul, 2006, 2010.
 • A Guide to the Works of Sinan the Architect in İstanbul, YEM Yayın, İstanbul, 2006, 2010.
 • Kumkale: Toros Eteklerinde Bir Haçlı Kalesi (Halet Çambel, Ayyüz Toydemir Sabuncu ile), Ege Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Elmalı ve Yöresel Mimarlığı, Ege Yayınları, İstanbul, 2008.
 • İstanbul’un Kaybolan Ahşap Konutları, YEM Yayın, İstanbul, 2014, 2016, 2018.
 • Ormana: Toroslarda Bir Köy, Ege Yayınları, İstanbul, 2017.
 • İstanbul Adalarının Yaşayan Ahşap Konutları, YEM Yayın, İstanbul, 2019.
 • Mimar Sinan Neden Bir Tasarım Dehasıdır?, YEM Yayın, İstanbul, 2019, 2020.
 • Analog ve Dijital Mimarlık Fotoğrafı, YEM Yayın, İstanbul, 2020.
 • Şile’deki Ev, YEM Yayın, İstanbul, 2021.
 • Adatepe Köyü ve Mehmet Ağa Konağı -1976-, Ege Yayınları, İstanbul, 2022.

 

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Tarih

21:Ocak 2023, Cumartesi - 16:00 - 21:Ocak 2023, Cumartesi - 18:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:31 Karaköy