Cum15Ara17:00- 19:00Panel: "6306 Sayılı Yasada Yapılan Değişikliklerin Anlamı"17:00 - 19:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Panel: “6306 Sayılı Yasada Yapılan Değişikliklerin Anlamı”

Konuşmacılar:

Bahadır Özgür/Gazete Duvar Yazarı/Halk TV Programcısı

Erol Köktürk/TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyesi

Esin Köymen/TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 47.Dönem Başkanı

Nilüfer Erdoğan/İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Sözcüsü

Moderatör

Gülşen Kılıçreis Özaydın/TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Tarih: 15 Aralık 2023 Cuma, 17.00

Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy Binası, 3. Kat Toplantı Salonu

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından düzenlenecek bu panelde;  09.11.2023 tarihinde 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa”da yapılan radikal değişikliklerle kentlileri ve meslektaşlarımızı çok yakından ilgilendiren konular tartışılacaktır. Yapılan bu değişikliklerin özellikle hukuk, planlama ve mimarlık alanlarında oluşturacağı etkiler masaya yatırılarak, oluşacak riskler hakkında kamuoyunda bir farkındalık yaratılması hedeflenmiştir.

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Tarih

15:Aralık 2023, Cuma - 17:00 - 15:Aralık 2023, Cuma - 19:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:31 Karaköy