Çrş6Ara19:00- 20:00Melih Birik ile Ayın Konuğu Söyleşisi: “İstanbul Kent Coğrafyasının Kayıp Halkası: Levent Çiftliği ve Kışlası”19:00 - 20:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

06.12.2023, Çarşamba, 19.00

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Ocak 2015’ten itibaren düzenlediği ve farklı disiplinden bir uzmanın konuşmacı olarak katıldığı “Ayın Konuğu” buluşmalarına Aralık ayında Doç. Dr. Melih Birik konuk olacak.

6 Aralık Çarşamba günü TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda düzenlenecek olan söyleşide Melih Birik “İstanbul Kent Coğrafyasının Kayıp Halkası: Levent Çiftliği ve Kışlası” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.

Levent Bölgesi 1940’lı yıllardan itibaren İstanbul’un modernleşme süreci, dönemin şehircilik anlayışı ve konut mimarisinde önemli izler bırakarak kolektif kültürel bellekte yerini almıştır. Buna karşın Levent mahallelerine ismini veren çiftlik ve kışlayla ilişikli günümüzde herhangi bir yerleşim dokusuna rastlanmazken, bu döneme ait yerin kimliği ile ilişkilendirilecek mekânsal referanslar Hünkâr Kasrıyla sınırlıdır.

2021 yılında tamamlanan üniversite araştırma projesi kapsamında Levent Çiftliği ve Kışlası’na ait yapı izleri belirlenerek bu yapıların Baltalimanı Havzasına yayılan, askeri olduğu kadar farklı işlevleri de barındıran, kompleks bir yerleşim dokusuna ait olduğu belirlenmiştir.

Bu seminerde yakın zamanda mekânsal izleri belirlenen Levent Çiftliği ve Kışlası’na ait dört yapı izinin kültür varlığı olarak tescillenme süreci ve 18. Yüzyıla ait yerleşim kompleksinin modern ve çağdaş dönem kentsel katmanlarıyla etkileşimi aktarılacaktır.

Doç.Dr. Melih Birik Hakkında

Lisans Eğitimini 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ) Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladıktan sonra aynı sene MSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Kentsel Tasarım ve Kentsel Sanat İlişkisi üzerine Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı. 2008 yılına kadar kurucu ortağı olduğu CM Tasarım ve Mimarlık bünyesinde farklı ölçeklerde proje geliştirdi. 2012 yılında öğretim görevlisi olarak ders verdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) değişim ve dönüşüm süreçlerinin kentsel mekânı etkileyiş biçimlerini konu alan doktora çalışmasını tamamladı. 2013 yılında Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin kuruluşunda görev aldıktan sonra 2017 yılında MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. Melih Birik halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, kentsel tasarım, konut alanları tasarımı, kent tarihi ve kentsel morfoloji alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Tarih

6:Aralık 2023, Çarşamba - 19:00 - 6:Aralık 2023, Çarşamba - 20:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:31 Karaköy