Paz19Ara15:00- 18:00Konut Kurultayına Doğru, “Kadınlar* İçin Sosyal Konut Tipolojileri”15:00 - 18:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadın Komisyonu Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Konut Kurultayına Doğru

“Kadınlar* İçin Sosyal Konut Tipolojileri”

ATÖLYE

Konu: Kadın ve sosyal konut

Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadın Komisyonu

Koordinasyon: Aysel Durgun

Atölye Yürütücüleri: İpek Pınar Şahin ve Simlâ Sunay

Afiş Tasarım: Hande Kalender

İşleyiş: İki aşamalı; yüz yüze tartışma ve kolektif uygulama

Süre: 3 saat

Kontenjan: 20 kişi

Sosyal konut nedir? Kadınlar* için sosyal konutlar var mı? Yoksa, neden yok? Varsa, ne şekilde ve işlevde çeşitleniyor? Dünyada örnekleri var mı? Kadınların* farklı ihtiyaçları çeşitli türlerde sosyal konutları gerekli kılar mı? Kadınların* barınmaya dair ihtiyaçları neler? Bu ihtiyaçlar bağlamında, kadınlar* için ne türden ve nasıl sosyal konutlar üretilebilir? Kadınlar* için sosyal konut biçimleri üretmeye nereden başlanmalıdır? Tipoloji nedir ve toplumsal cinsiyet ekseninde bir değişime uğrar mı? Kadınlar* için sosyal konut tipolojileri neler olabilir? Soruları çoğaltmak mümkün. Bu sorular ve kolektif çıkacak yeni sorularla birlikte “kadın* ve sosyal konut” kavramlarını “mimarlık ve toplumsal cinsiyet” ekseninde tartışmak, kadınların* barınma ihtiyaçlarını mümkün mertebe listelemek ve bu ihtiyaçların belirlediği farklı türden sosyal konut mimarilerini “etüt” etmek için; işlev programı/plan krokisi/eskiz çalışması yapmayı ve kolektif düşünmek-üretmek için siz meslektaşlarımız ve öğrencilerimizle, yüz yüze bir araya gelmeyi ve Konut Sorununun Eleştirel Ekonomi Politiği başlıklı kurultaya doğru “Kadınlar* İçin Sosyal Konut Tipolojileri” başlıklı uygulamalı atölyemizde buluşmayı arzu ediyoruz. Atölyemiz ücretsiz ve mimar kadınlara* açıktır. Kayıt olmak gerekmektedir.

*Lgbti+ ve trans kadınlar dâhildir.

Atölye Kayıt: mimarist@mimarist.org

Etkinlik Yeri: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi No:31 Karaköy/Beyoğlu-İstanbul

19 Aralık 2021, 15.00-18.00

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ KADIN KOMİSYONU

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadın Komisyonu

Tarih

19:Aralık 2021, Pazar - 15:00 - 19:Aralık 2021, Pazar - 18:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:31 Karaköy