Cts25May14:00- 16:00Kent ve Spor Mekanları / Panel-Forum14:00 - 16:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online Etkinliği Gerçekleştiren: Sena Özfiliz ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi işbirliğiyle... Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 14.00’te “Kent ve Spor Mekanları” başlıklı bir panel ve forum düzenliyor.

Panel, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile mimar-fotoğrafçı Sena Özfiliz’in iş birliğiyle hazırlanan ve 17 Mayıs 2019 tarihinde açılışı yapılan “Spor Mekânları: Bir Spor Seyyahının Görsel Günlüğü” başlıklı fotoğraf sergisine paralel olarak gerçekleştiriliyor.

Sergide yer alan fotoğraflar, farklı coğrafyalardaki spor yapılarını kentteki konumu, çevreyle ve kullanıcıyla ilişkisi, mimari özellikleri ve yapım aşamaları gibi farklı bağlamlarda ele alıyor. Gerçekleştirilecek olan panel ve forumda ise, Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da spor yapılarının ve bu yapılarla şekillenen spor-mekân ilişkisinin farklı boyutlarla ele alınması yoluyla bir tartışma ortamı yaratılması hedefleniyor.

Program:

14.00   Açılış

14.05   “Spor ve Rekreasyon Mekanları: Bir Spor Bilimci Perspektifinden Bakış”

Dr. Ümit Kesim (Yazar, akademisyen, sporcu)

14.30   “Futbol Endüstrisi ve Kent Mekanı İlişkisi”

Mustafa Sönmez (Yazar, ekonomist)

14.55   Ara

15.05   “Dönüşen Spor Mekanları”

Sena Özfiliz (Mimar- fotoğrafçı)

15.30   Forum

16.30   Değerlendirme ve kapanış

Konuşmacılar:

Dr. Ümit Kesim

Yazar, akademisyen, sporcu, yönetici ve rekreasyon dalının ülkemizdeki ilk öncüsü. Dr. Ümit Kesim, 1943 İstanbul Cihangir doğumludur. Ortaöğretimini Firuzağa İlkokulu, Galatasaray Lisesi Ortaokulu ve ABD Elkhart, Indiana Lisesi’nde tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini A.B.D Indiana Üniversitesi Sağlık Beden Eğitimi ve Rekreasyon Bölümünde, Doktora derecesini ise Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği alanında aldı.

Dr. Kesim, uzun yıllar boyunca Türk Spor Teşkilatında, üniversitelerde ve spor kulüplerinde görev yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Danışma Kurulu Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi Spor Direktörlüğü, ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı, Koç Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanlığı görevlerinde bulundu. Son yirmi yıl boyunca Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve buradan yasal gereklilikten emekli oldu ama bu alana katkı vermekten emekli olmayı hiç düşünmedi. Buna kanıt olarak, halen Bilgi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Gedik Üniversitesi’nde verdiği derslerle spor ve rekreasyon alanında bireyleri aydınlatmaya, yöntem öğretmeye ve yol göstermeye devam ediyor.

Dr. Kesim ayrıca Galatasaray Spor Kulübü Spor Direktörlüğü, Enka Spor Kulübü Spor Direktörlüğü, Avrupa Konseyi Spor Araştırmaları Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yüksek Danışma Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Dr. Kesim, Türkiye Spor Bilimleri Derneği kurucu üyesi, Rekreasyon Hizmetleri ve Araştırmaları Derneği ve Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği üyesidir.

Dr. Kesim ’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok makale, çeviri, kitap, kitap bölümü yazarlığı vardır. Yine yurtiçi ve yurtdışı birçok SSCI, SCI ve Alan dergilerinde hakemlik görevini de halen sürdürmektedir. Dr. Kesim, yine ulusal ve uluslararası birçok kongre ve seminerlerde spor ve rekreasyon alanı ile ilgili bildiriler sunmuş ve halen davetli konuşmacı olarak çağrılmakta ve bu görevlere usanmadan bıkmadan yetişmeye çalışmaktadır.

Mustafa Sönmez

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi 1978 mezunudur. Politik, düşünsel eylemliliği 1980 öncesi ODTÜ’de ve kısa adı TİB olan Tüm İktisatçılar Birliği’ndeki faaliyetleriyle başladı, DİSK Petkim-İş, Yeraltı Maden İş, Demokrat gazetelerinde sürdü.

1980 sonrasında araştırmacı –uzman olarak çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra 1983 yılında Nokta dergisinde ekonomi editörü olarak medya sektöründe yer aldı. Uzun bir süre bağımsız çalıştı, kitaplar üretti.

2009-Mart 2013 döneminde Cumhuriyet, Nisan 2013-Şubat 2014’te Yurt , 12 mayıs-1 Eylül 2014 arasında  Sözcü gazetesinde; Nisan 2015-Eylül 2015 döneminde  BirGüngazetesinde   köşe yazarlığı yaptı.  Mayıs 2013-2016 arası   Hürriyet Daily News‘de de haftada 1 gün ekonomi yorumları yazdı. Merkezi Washington’da olan  Al-Monitor haber sitesine haftalık yazı katkısı ise Ekim 2016’da başladı. Artı TV’de her hafta Salı günleri saat 18’de yayımlanan Ekonomi Politik programı ise Ekim 2017’de başladı.

Çeşitli TV kanallarında ve radyolarda yorumculuk faaliyetinin yanında araştırma üretimini ve kitap yayınlarını sürdürmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası danışmanıdır ve Oda için sanayi araştırmaları yapmaktadır.

Gazeteci-yazarlık uğraşına paralel olarak ilki 1977 yılında yayınlanmak üzere Türkiye ekonomisi üstüne 30 dolayında kitap yayımladı.

Sena Özfiliz

1974 yılında Eskişehir’de doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Çeşitli Üniversitelerde “Spor Mimarisi” seçmeli dersi ve seminerler verdi. 2005 yılından beri Uluslararası Mimarlar Birliği Spor ve Serbest Zaman değerlendirme Çalışma Grubu’nun (UIA Sport & Leisure) üyesidir.

Fotografik üretimleri, kentsel mekân ve zaman- mekân- fotoğraf ilişkisine odaklanan sanatçı, serbest mimarlık fotoğrafçılığı çalışmalarını, mekânların gündelik hayatlarını irdelediği “Archilifography” yaklaşımıyla İstanbul merkezli olarak sürdürmektedir.

 

Etkinliği Gerçekleştiren

Sena Özfiliz ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi işbirliğiyle...

Tarih

25:Mayıs 2019, Cumartesi - 14:00 - 25:Mayıs 2019, Cumartesi - 16:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online

Zoom Üzerinden Online Yapılacaktır.