Cts25Kas16:00- 18:00“Kargotektür kavramı üzerine düşünceler”16:00 - 18:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Sunum: “Kargotektür kavramı üzerine düşünceler”

Konuşmacı: Prof. Dr. M. Zafer Akdemir

Tarih: 25 Kasım 2023 Cumartesi, 16.00

Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası

Prof. Dr. M. Zafer Akdemir, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda “Kargotektür kavramı üzerine düşünceler” konulu sunumunu gerçekleştirecek.

Mehmet Zafer Akdemir Hakkında

İGÜN-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

1986 yılında Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi- Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programını tamamladı. 1997 yılında aynı kurum ve anabilim dalında iki ayrı programın (Yapı Bilgisi ve Koruma Restorasyon) arakesitinde doktora çalışmasını gerçekleştirdi.

1987-1990 yılları arasında yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu Restorasyon  Programı’nda, 1990-1998 yılları arasında ise, aynı üniversitenin Mimarlık Fakültesi- Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürdü. Keskin M. ve Seçkin,N. ile birlikte hazırlanan Traditional Houses Of Anatolia  And Cappadocia başlıklı kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 1992 yılında yayınlandı. 1998-2006 yılları arasında aynı Anabilim Dalı’nda Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev aldı. 2006-2018 yılları arasında aynı kurum ve aynı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yaptı. Bu dönem içinde 2014-2015 tarihleri arasında 7 ay süreli olarak Girne Amerikan Üniversitesi’nin İngiltere- Canterbury kampüsü Mimarlık Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak Güneybatı İngiltere Vernaküler Mimarlığı konusunda araştırmalarda bulundu. Nisan 2018 tarihinden bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde, Mimarlık, Planlama ve Mimari Tasarım temel alanında doçent unvanını aldı.

Araştırmacı olarak görev aldığı 217M561 numaralı “Kemaliye Evlerinin Özgün Düz Damlarının Korunmasına Yönelik Çözüm Önerileri” başlıklı Tubitak projesi 10.10.2023 tarihinde başarıyla sonuçlandı.

Ulusal ve Uluslararası atölye çalışmalarında yürütücü olarak görev aldı. “2020-2022 Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” Seçici Kurul üyeliği yaptı. Ulusal ölçekte mimari ve kentsel tasarım yarışmalarında farklı kategorilerde ödüller aldı. Ayrıca hem öğrenci hem de ulusal yarışmalarda asli jüri üyeliği görevinde bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2014 öncesinde iki dönem Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin yayınladığı Mimarlık Dergisi’nde yayın kurulu üyeliği yaptı. Mimarlar Odası İstanbul Şubesinin yayını olan Mimarist Dergisi’nde yayın kurulu üyeliği devam etmektedir.

2023 yılı başında, YTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli oldu. Ocak 2023’te İGÜN- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde kadrolu olarak göreve başladı.

Haziran 2023’te aynı kurumda profesörlük kadrosuna ve ardından aynı tarihte Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlık görevine atandı.

 

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Tarih

25:Kasım 2023, Cumartesi - 16:00 - 25:Kasım 2023, Cumartesi - 18:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:31 Karaköy