Prş2May - 3May 214:02May 3İstanbul Buluşmaları 2019: Kamusallık Aşınırken İstanbul'da Gündelik Hayat | 2-3 MAYIS 201914:02 - 14:02 (3) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online Etkinliği Gerçekleştiren: Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kategori:Diğer Etkinlikler

Detaylı Bilgi

2007 yılından itibaren her yıl belirli temalar çerçevesinde İstanbul gündemini takip etmeyi hedefleyen İstanbul Buluşmaları etkinliğinin on üçüncüsü 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde “Kamusallık Aşınırken İstanbul`da Gündelik Hayat” başlığıyla TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası 3. Kat Toplantı Salonu`nda gerçekleştirilecektir.
Bu seneki İstanbul Buluşmaları, farklı boyutlarıyla kamusallık kavramına  ve bireylerin toplumsal yaşama farklı düzeylerde katıldığı ortam ve olanaklara yoğunlaşıyor. Bir yanda kamu otoritesinin vatandaşlarına sunmakla  yükümlü olduğu hizmetlerin değişen kapsamı ve düzenine bağlı olarak sarsılan eşitlik düzlemi, diğer yanda vatandaşların ve sivil toplumun eleştirel söylem ve demokratik hak arayışlarında değişen koşul ve olanaklar bağlamında oluşan  yeni örgütlenmeler ve ağlar; kenti kullanım biçimlerimize, kentle kurduğumuz ilişkiye ve mekânsal düzene de yansıyor.
Bu bağlamda “kamusallığın aşınması” yeni bir olgu olmamakla beraber, her geçen gün yeniden üretilen bu değişimleri ve yansımalarını, gündelik hayata etkileri üzerinden ortaya çıkan yeni arayışlar çerçevesinde bu seneki buluşmada tartışmaya açılıyor. Kamusal Hizmetlerin Değişen Kapsamı ve Biçimi, Toplumsal Örgütlenme Biçimleri ve Kentsel Mekânda Kamusallık başlıkları altında kurgulanan 3 oturumla kamusallığın farklı boyutlarının, birbirleriyle ilişkilerini kurularak ele alınması hedeflleniyor.

Etkinliği Gerçekleştiren

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Tarih

2:Mayıs 2019, Perşembe - 14:02 - 3:Mayıs 2019, Cuma - 14:02

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online

Zoom Üzerinden Online Yapılacaktır.