Prş5Eki - 7Eki 509:30Eki 7Sempozyum: Cumhuriyetin 100. Yılında İstanbul - Mimarlık ve Yerleşme Kültürü09:30 - 19:30 (7) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Broşürün pdf formatına buradan ulaşabilirsiniz…

Sunuş özetleri kitapçığı için buraya tıklayabilirsiniz…

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, cumhuriyetin yüzüncü kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında 5 – 7 Ekim 2023 tarihleri arasında “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında İstanbul – Mimarlık ve Yerleşme Kültürü”  başlığı altında bir sempozyum düzenleyecektir. Mimarlar ve farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılacağı sempozyumda dört tematik sunuşun yanında; planlama, koruma, yerel yönetim deneyimleri, koruma kültürü ve kültür varlıklarının korunması süreci, kamusallık, gündelik yaşam ve mekân, konut politikaları, konut kültürü, kıyı ve su kültürü, bilinmeyen İstanbul, afetler, metropolde mimarlık ve gelecek konularının irdeleneceği dokuz oturum da gerçekleşecektir.  Sempozyum, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Karaköy’deki binasında yapılacaktır.

 

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Tarih

5:Ekim 2023, Perşembe - 9:30 - 7:Ekim 2023, Cumartesi - 19:30

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:31 Karaköy