Cum1Ara10:00- 17:00Anma Programı 2022-2024: Cumhuriyet Yüzyılında Öncü Bir Kadın Mimar: Leman Tomsu10:00 - 17:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Mimarlar Odası, Türkiye’nin mimarlık kültürüne katkıda bulunmuş ve bugün hayatta olmayan mimar(lar)ın anısını yaşatmak üzere, 2006 yılından beri Anma Programları düzenliyor. Her dönem, Ulusal Mimarlık Ödülleri Seçici Kurulu tarafından belirlenen mimar(lar)ın kendisi ve çalışmaları hakkında, ödül döneminden başlayarak gelecek döneme kadar çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Her iki yılda bir belirlenen isimlerden Mimar Kemalettin Bey, Seyfi Arkan, Zeki Sayar, Haluk Baysal-Melih Birsel, Ernst A. Egli, Maruf Önal, Nezih Eldem ve Vedat Dalokay’ın ardından, 2022-2024 dönemi için LEMAN TOMSU seçilmiştir.

2022 yılında düzenlenen XVIII. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin Seçici Kurulu kararın gerekçesini şu şekilde açıklamıştır: “Lise arkadaşı Münevver Belen’le birlikte Akademi’nin mimarlık bölümüne kabul edilen ilk iki kadın öğrenciden biri olan Leman Tomsu, yine Belen’le birlikte 1934 yılında Türkiye’nin ilk kadın mimarı olarak tarihe geçmiştir. Kadınların henüz söz sahibi olamadığı erkek egemen bir meslek ortamında zorlu bir mücadelenin içine giren Tomsu, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle hem mimari yarışmalarda hem de uygulama alanında kendine yer edinmeyi başarmıştır. 1938-1954 yılları arasında bazıları birincilik olmak üzere toplam 14 ödül kazanan Tomsu, 17 farklı yapının da uygulama projelerini tamamlamıştır. Tomsu, aynı zamanda mimarlık alanında eğitim veren ilk kadın akademisyenlerden biri olarak 40 yıl boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev almıştır. Ülkemizin modernleşme sürecinde bir rol modeli olarak görülebilecek güçlü kimliğine ve mimarlık alanında üstlendiği öncü rolüne rağmen mimarlık tarihi yazımında yeterince yer bulamayan ve hak ettiği oranda anımsanmayan Leman Tomsu’nun Türkiye mimarlığına olan katkısının, Mimarlar Odası Anma Programı çerçevesinde önümüzdeki iki yıl boyunca çeşitli yayın ve etkinliklerle gündeme getirilmesi, belgelenmeye ve değerlendirilmeye başlanması oybirliği ile kabul edilmiştir.”

TMMOB Mimarlar Odası tarafından 1 Aralık 2023 Cuma günü düzenlenecek “Cumhuriyet Yüzyılında Öncü Bir Kadın Mimar: Leman Tomsu” başlıklı sempozyum, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin yanı sıra Leman Tomsu ile ilgili yeni ve özgün araştırmaların daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlamak adına Tomsu’ya ilişkin malzemelerin Oda ile paylaşılması için yapılan açık çağrıyı da hatırlatıyoruz.

ANMA PROGRAMI 2022-2024
Cumhuriyet Yüzyılında Öncü Bir Kadın Mimar: Leman Tomsu
Tarih: 1 Aralık 2023 Cuma
Saat: 10.00-17.00
Mekân: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası
Program: http://mo.org.tr/_docs/TOMSU.pdf
Detaylı bilgi: http://mo.org.tr/ulusalsergi/index.cfm?sayfa=AP-LT

Leman Tomsu Anma Programı Komitesi (2022-2024):
T. Elvan Altan, Bilge Ar, Neslihan Türkün Dostoğlu, Zeynep Eres, Melis Özge Gayretli, Çiğdem Kafescioğlu

Program Yürütücüsü:
Melis Özge Gayretli

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası

Tarih

1:Aralık 2023, Cuma - 10:00 - 1:Aralık 2023, Cuma - 17:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:31 Karaköy