EKA-MBÇK Seçimli Toplantısına Davet Duyurusu

Yazar- MO İstanbul 20 Nisan 2022 Çarşamba

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ

EKA-MBÇK SEÇİMLİ TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

*

Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları(EKA)

Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (MBÇK)

-47. Dönem Seçimli İlk Toplantısı-

Tarih: 26 Nisan 2022 Salı

Saat: 15.00

Yer: Karaköy Binası

*

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları (EKA) Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu’nun (MBÇK) 2022-2024 dönemi ”Seçimli İlk

Toplantısı”; Şube Yönetim Kurulu’nun 29 Mart 2022 Salı günü yapılan 47/04 sayılı toplantısında alınan 8. sıra no’lu kararına göre;

26 Nisan 2022 Salı günü, saat: 15.00’da, Şube’nin Karaköy Binası’nda yapılacaktır.

Toplantı Gündemi:

1- Açılış

2-2018-2020 (ve 2020-2022 Pandemi) Dönemi Çalışma Raporu üzerine görüşmeler

3- 2022-2024 Dönemi Çalışma Programı için öneriler ve görüşmeler

4-  Şube  Yönetim  Kurulu’na  önerilecek,  2022-2024  dönemi EKAMBÇK Yürütme Kurulu’nun belirlenmesi

5- Yeni dönem için öneri ve dilekler.

6- Kapanış

Çalışmalara ilgi duyan, katılmak katkı vermek isteyen üyelerimiz için bilgi edinme kaynakları:

A. EKA-MBÇK 2018-2020 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU:

Bu dönem EKA-MBÇK YK üyesi olarak birlikte çalıştığımız değerli Meslektaşımız Cihan Fikri Kalay’ı kaybetmiş olmamızın hüznüyle…

Aşağıda yer alan web adresimizde 45. Dönem Şube YK Çalışma Raporu’nun  7.  bölümünde  http://www.mimarist.org/include/uploads/2020/02/7-eka_mbck.pdf özet  olarak aşağıdaki başlıklar altında yer almaktadır.

7.1. Önsöz ve Çalışma Grupları Şeması:

a) Mesleki ve Örgütsel Araştırmalar Çalışma Grubu:

b) Mimarlık Eğitimi ve Meslek İçi Eğitim Araştırmaları Çalışma Grubu:

c) Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri Alanı Çalışma Grubu:

d) Mimarlık, Doğa ve Kültür Araştırmaları Çalışma Grubu:

e) Mekân Güvenliği Çalışma Grubu:

f) EKA WEB Yayın ve İletişim Çalışma Grubu:

B. EKA-MBÇK 2020-2022 PANDEMİ(Covid-19 Salgını) DÖNEMİ…

Aşağıda yer alan web adresimizde 46. Dönem Şube YK Çalışma Raporu’nun  7.  bölümünde

http://www.mimarist.org/include/uploads/2022/02/7-eka-mbck-1.pdf

C. Mimarlar Odası  Mevzuatı  /  “Mesleki  ve  Bilimsel  Çalışma Kurulları Yönetmeliği” için:

http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=belge&sub=list&bid=220&mid=220

D. Daha fazla bilgi için: EKA MBÇK YK Sekreterliği, Tel: 0212 251 49 00 – Dahili: 138

 

Yazar- MO İstanbul 20 Nisan 2022 Çarşamba