1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Kutluyoruz

MO İstanbul 30 Nisan 2018 Pazartesi

Emekçilere uygulanan zulüm ve baskıya karşı 1 Mayıs tüm dünyada; insan onuruna yakışır çalışma koşulları, örgütlenme ve çalışma haklarına eşit erişim için yüz otuz yılı aşkın süredir birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizde ise 1 Mayıs, temel insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı baskılarla özdeşleşmiş; 1980’li yıllardan itibaren uygulanan neo-liberal politikaların sonucunda çalışma hayatı özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma ve köleleştirme süreçleriyle şekillendirilmiştir.

Siyasi iktidar ve yürütmenin tek parti tarafından üstlenildiği 2002 yılından bugüne ise; finans ve sermaye odaklı yapılanma için; kentlerimiz üretimin örgütlendiği mekânlardan tüketimin örgütlendiği mekânlara dönüştürülmektedir. Dönüşüm projeleri yoluyla; kentsel alanlar ve kamusal varlıklar sermaye üretim aracı olarak pazarlanmakta; emekçilerin ve yoksulların yaşadığı mahallelere el konulmakta ve yurttaşlar kent çeperlerine sürgün edilerek yaşadıkları kent toprakları üzerinden rant paylaşımı yapılmaktadır.

Emeğe dayalı ve işgücünün yoğun olduğu inşaat sektöründe nitelikli mimarlık ve planlama hizmetlerine erişim engellenmekte; azami rant ve kar hırsı ile mesleki hak ve yetkiler kısıtlanmaktadır. Yapıların bir an önce tamamlanması baskısı ile kamusal denetim ve güvenlik önlemleri yok sayılmakta, iş cinayeti sayıları gün geçtikçe artmaktadır.

Cumhuriyet tarihinin en ağır iş cinayetlerine sebep olan; taşeronlaşma, üretim zorlaması, bilim ve teknolojiye aykırı işletme yöntemleri ve denetim yetersizliği ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülmekte; 3.Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Şehir Hastaneleri gibi büyük yatırım projeleri olarak tanıtılan şantiyelerde yaşanan cinayetler kamuoyundan gizlenmektedir.

Yaşanan felaketlere rağmen; taşeron işçi istihdamını ve alt işveren uygulamalarını kalıcı hale getiren; işverenleri iş cinayetlerinin sorumluluğundan kurtaran, işçilerin kiralanmasının ve köleleştirilmesinin; kadınların çalışma hayatından tasfiye edilmesinin, yabancıların ise denetimsiz biçimde hizmet sunmasının önünü açan yasal düzenlemeler yapılmaktadır.

Emekçilerin yalnızca örgütlenme ve çalışma hakları değil; toplantı, gösteri ve grev hakları da kısıtlanmaktadır. Olağanüstü Hal koşullarında altı grev ertelenerek yasaklanmış; hatta “OHAL’in grev tehdidi altındaki yerlere müdahale için kullanıldığı” bizzat Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilmiştir. Ulusal istihdam seferberliği olarak açıklanan stratejilerle; çalışanlar işsizlik tehdidi altında ucuz ve güvencesiz çalışmaya zorlanmakta, çırak, stajyer ve kursiyer sayısı artarken; işsizlik oranları yükselmektedir.

Mimarlar Odası olarak; emekçileri güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü ve ayrımcılığa terk eden sermaye odaklı politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyoruz. Tüm temel insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve yararlanılmasını engelleyen hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı bir gelecek dileğiyle 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

MO İstanbul 30 Nisan 2018 Pazartesi

Etkinlikler

Cum18Oca - 15ŞubOca 1814:00Şub 15“Köyde Mimari Doğu Karadeniz” Sergisi(Ocak 18) 14:00 - (Şubat 15) 18:00 Kategori:Diğer Etkinlikler

Çrş23Oca - 15ŞubOca 2317:30Şub 15MSGSÜ Mimarlık Bölümü 2018-2019 Güz Dönemi Diploma Projeleri Sergisi(Ocak 23) 17:30 - (Şubat 15) 07:42 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Sinan SalonuKategori:Diğer Etkinlikler

Cum15Şub19:00- 20:00Bilgilendirme Toplantısı: “DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI VE TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (2018)”19:00 - 20:00 MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ ANADOLU 1. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ TOPLANTI SALONUKategori:Diğer Etkinlikler

Çrş17Nis - 20Nis 1710:00Nis 20International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19)10:00 - 18:00 (20) Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür MerkeziKategori:Diğer Etkinlikler

Çrş24Nis - 26Nis 2410:00Nis 267. Uluslararası Dünya Yapı Kongresi Geçmişten Geleceğe: Mimarlık ve Yapı10:00 - 17:00 (26) İstanbulKategori:Diğer Etkinlikler