“Yurttaşlar Güvenliği Sağlanamayan Demiryollarında Kurban Edilemez!”

Yazar- MO İstanbul 13 Aralık 2018 Perşembe

13 Aralık 2018

8 Temmuz 2018 tarihinde 25 yurttaşımızı kaybettiğimiz Tekirdağ-Çorlu tren kazasının üstünden henüz altı ay bile geçmeden, 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kaza yapmıştır. Resmi açıklamalara göre 9 yurttaşımızın can verdiği kazada 46 yurttaşımız yaralanmıştır.

22 binden fazla yurttaşın iş cinayetlerine kurban edildiği 16 yıllık AKP iktidarı döneminde; yurttaşlar, güvenliği sağlanamayan demiryollarında hayatını kaybetmeye devam etmektedir.

Seçim dönemlerinde; yolcu taşıma kapasiteleri ve yoğunlukları değerlendirilmemiş, gerekli personel eğitimleri, donanımları ve sinyalizasyon sistemleri tamamlanmamış demiryolu hatları açılarak kamu hizmetleri siyasi propaganda aracı haline getirilmiştir.

Demiryollarında önceki yıllarda başlatılan personel azaltma uygulamalarının devamında yürürlüğe giren Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunla; altyapı, yolcu ve yük taşımacılığı hizmetleri ayrıştırılmış; demiryollarının yenileme ve bakım-onarım hizmetlerinde kamu adına denetim sorumlulukları özel sektöre devredilmiştir. Tüm bu düzenlemelerle demiryolları işletmelerinin yapısı değiştirilerek birimler arası işbirliği; kurumsal birikim ve deneyime dayalı bilgi aktarımı ortadan kaldırılmıştır.

Siyasi iktidarın kamu denetimini ve toplumun güvenliğini yok sayan anlayışı; sermayenin azami kâr hırsı, özelleştirme, taşeronlaştırma ve çalışanlar aleyhine oluşturulan politikalar; güvenlikle ilgili yapılması gereken harcamaların gereksiz masraf olarak görülmesi; ülkemizde bugüne kadar pek çok yurttaşın hayatına kaza adı altında mal olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Mimarlar Odası olarak; kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, ailelerine ve toplumumuza başsağlığı diliyoruz. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyerek bu kazalara sebep olanlar hakkında soruşturmaların bir an önce tamamlanarak; bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri için mücadelemizi sürdüreceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 13 Aralık 2018 Perşembe