Yerel Yönetimler Üzerindeki Antidemokratik Baskılar ve Kayyım Uygulamaları Kabul Edilemez

MO İstanbul 24 Ekim 2019 Perşembe

2019 yerel seçimlerinden bugüne, türlü bahanelerle yerel seçim sonuçlarını ve halkın iradesini yok sayan kayyım atamaları ve antidemokratik uygulamalar devam etmektedir. Son olarak Van ve Diyarbakır’ın dört ilçe belediyesinin seçilmiş başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyım atanmış, ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı A. Selçuk Mızraklı ve pek çok yerel yönetici soyut suçlamalar bahane edilerek gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.

Yerel yönetimler, Türkiye’de kentlerin ve yerleşimlerin demokratik şekilde yönetilmesinin esasını ve aynı zamanda ülke demokrasisinin de temelini teşkil etmektedir. Kent Konseyleri, Meclisleri ve Yerel Yönetimler sivil toplumun demokratik yönetime katılımının temel mecralarıdır. Demokratik yönetim bir bütündür, farklı bölgeler ve farklı kesimler için farklı şekillerde uygulanamaz; ‘Van, Mardin ve Diyarbakır’da demokrasi yoksa, Türkiye’de de demokrasi yok’ demektir.

Yerel yönetimleri işlemez hale getiren ve halkın iradesini hiçe sayan bu baskıcı uygulamalar sonlandırılmalı, seçilmiş yerel yöneticiler üzerindeki antidemokratik baskılar kaldırılarak görevlerine iade edilmelidir.

Türkiye kendi iç barışı ve huzurunu tesis ederek, kendi demokrasisini güçlendirmedikçe, ne yaşadığı bölge ne de dünyada, söyleyeceği sözün bir önemi olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu

MO İstanbul 24 Ekim 2019 Perşembe

Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali mimarist.tv Dayanışma Mimarlığı Kentsel Arkeoloji Yarışmalar İstanbul Kent Mücadele Arşivi İş / Eleman Arayanlar Web Sitesi

Mimarlar Odası Facebook Sayfası Mimarlar Odası Twitter Sayfası Mimarlar Odası Youtube Kanalı Mimarist.TV Haber Besleme