Yeni Yayın: Türkiye Mimarlık ve Eğitim Ortamıyla İlgili Bilgiler 2017

Yazar- MO İstanbul 3 Nisan 2018 Salı

TMMOB Mimarlar Odası Yayınları
Ankara, Mart 2018
Yayına Hazırlayan: Bülend Tuna
Mim.ar Çalışma Grubu: Bülend Tuna, Arsal Arısal, Belkıs Uluoğlu, Özen Eyüce, Zafer Akdemir, Dilşad Aktaş Canatay, Merve Yıldırım
Veri Girişi: Begüm İrican
Grafik Tasarım: H.Nilgün Kara Babacan
Grafik Uygulama: Ebru Laçin

Mimarlar Odası’nın 45. çalışma dönemi (2016-2017) içerisinde Mim.Ar, mimarlık okullarının durumunu niceliksel olarak tablolaştırmak ve farklı yorumlamalara altlık oluşturabilmek amacıyla YÖK Atlas’taki bilgilerden hareketle çalışmalar yürütmüş ve bunları çeşitli ortamlarda sunmuştur. 2016-2017 kontenjanları ve mimarlık okulları bilgisinin derlendiği çalışma, 2017-2018 bilgileriyle güncellenmiş ve bu broşürde yer almıştır. Ayrıca 2220 yeni mezun mimarın yanıtladığı anket çalışmalarının sonuçları da paylaşılmıştır.

Mimarlık meslek ortamını ilgilendiren her türlü araştırma konularında üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri yapılabileceğini düşünüyoruz. Mim.ar bu alandaki bütün paydaşlarla beraber, ortak katkı ve birlikte çalışma önerilerine açıktır. Yıllık araştırma raporlarının hazırlanması, kamuoyuna yönelik yayınlar yapılması, mimarlık ve mimarlık eğitimiyle ilgili, kurumsal sürekliliğin ve bilgi birikiminin sağlanacağı bir oluşumun hedeflendiği bir ortamda Mim.ar üzerine düşen görevi yapmaya çalışacaktır.

Yazar- MO İstanbul 3 Nisan 2018 Salı