Yeni Yayın: Türkiye Mimarlık ve Eğitim Ortamıyla İlgili Bilgiler 2017

MO İstanbul 3 Nisan 2018 Salı

TMMOB Mimarlar Odası Yayınları
Ankara, Mart 2018
Yayına Hazırlayan: Bülend Tuna
Mim.ar Çalışma Grubu: Bülend Tuna, Arsal Arısal, Belkıs Uluoğlu, Özen Eyüce, Zafer Akdemir, Dilşad Aktaş Canatay, Merve Yıldırım
Veri Girişi: Begüm İrican
Grafik Tasarım: H.Nilgün Kara Babacan
Grafik Uygulama: Ebru Laçin

Mimarlar Odası’nın 45. çalışma dönemi (2016-2017) içerisinde Mim.Ar, mimarlık okullarının durumunu niceliksel olarak tablolaştırmak ve farklı yorumlamalara altlık oluşturabilmek amacıyla YÖK Atlas’taki bilgilerden hareketle çalışmalar yürütmüş ve bunları çeşitli ortamlarda sunmuştur. 2016-2017 kontenjanları ve mimarlık okulları bilgisinin derlendiği çalışma, 2017-2018 bilgileriyle güncellenmiş ve bu broşürde yer almıştır. Ayrıca 2220 yeni mezun mimarın yanıtladığı anket çalışmalarının sonuçları da paylaşılmıştır.

Mimarlık meslek ortamını ilgilendiren her türlü araştırma konularında üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri yapılabileceğini düşünüyoruz. Mim.ar bu alandaki bütün paydaşlarla beraber, ortak katkı ve birlikte çalışma önerilerine açıktır. Yıllık araştırma raporlarının hazırlanması, kamuoyuna yönelik yayınlar yapılması, mimarlık ve mimarlık eğitimiyle ilgili, kurumsal sürekliliğin ve bilgi birikiminin sağlanacağı bir oluşumun hedeflendiği bir ortamda Mim.ar üzerine düşen görevi yapmaya çalışacaktır.

MO İstanbul 3 Nisan 2018 Salı

Etkinlikler

Prş7Mar - 27Mar 719:00Mar 27Sami'nin Penceresi Sergisi / C. Sami Yılmaztürk Anısına…19:00 - 20:00 (27) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Sergiler

Cts23Mar16:00- 18:00Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor- Cumartesi Buluşmaları: Refael Avidor ve Mete Göktuğ16:00 - 18:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Çrş17Nis - 20Nis 1710:00Nis 20International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19)10:00 - 18:00 (20) Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür MerkeziKategori:Diğer Etkinlikler

Çrş24Nis - 26Nis 2410:00Nis 267. Uluslararası Dünya Yapı Kongresi Geçmişten Geleceğe: Mimarlık ve Yapı10:00 - 17:00 (26) İstanbulKategori:Diğer Etkinlikler

Prş2May - 4May 210:00May 4Uluslararası Katılımlı 10. Beton Kongresi10:00 - 18:00 (4) BAOB Yerleşkesi Etkinliği Gerçekleştiren: İnşaat Mühendisleri Odası Kategori:Diğer Etkinlikler