Yeni Yayın: “Mimar Nejat Ersin”

Yazar- MO İstanbul 5 Mart 2021 Cuma

Editör: Selda Bancı
Hazırlayan: Mimarlar Derneği 1927 | Yayınlayan: TMMOB Mimarlar Odası | Destekleyen: Lineadecor
Tasarım: Nilgün Kara Babacan
Ocak 2021, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 328 sayfa.
ISBN: 978-605-01-1395-2

Mimar Nejat Ersin’e ve mimarlığına odaklanan ilk monografi “Mimar Nejat Ersin”, Mimarlar Derneği 1927 ve Mimarlar Odası iş birliği ve Lineadecor desteğiyle yayımlandı. Temel motivasyonunu mimarın ailesi tarafından Mimarlar Derneği 1927’ye bağışlanan arşivden alan kitap, Derneğin 93. Kuruluş Yıldönümünde (Şubat 2020) düzenlediği aynı adlı serginin de devamı niteliğinde. Nejat Ersin, her iki meslek örgütünün de üyesiydi ve yaşamı boyunca devam ettiği serbest meslek pratiğinin yanı sıra, Mimarlar Odası ve Mimarlar Derneği 1927’de farklı dönemlerde aktif olarak görevler de üstlenmişti.

“Mimar Nejat Ersin”, giriş kısmını izleyen iki ana bölümden oluşuyor: Nejat Ersin’in Yaşamı ve Eserleri, bir yaşamı doğumdan ölüme zaman-dizinsel olarak ele alıyor. Sırasıyla, Erken Dönem ve Aile; Mimarlık Eğitimi, Hocalar ve Ortam; Meslekte İlk Yıllar; Yapsat ve Serbest Çalışma Dönemi; Kurumsal Üretimler; Son Üretimler ve Meslekte 50 Yıl Dönemeci ve Emeklilik başlıklı alt bölümler Ersin’in yaşamını ve meslek pratiğini paralel bir okumayla sunuyor. Yaşam hikâyesinden pasajlarla başlayan her bölüm dönemin yapı ve projeleriyle devam ediyor. Kitabın içindeki iki albümde özelleşen ve aynı zamanda kitap genelinde de yer alan fotoğraflar, Ersin’in mimari üretiminin yanı sıra gündelik hayatından bazı anları ve öyküleri de okur ile paylaşmayı hedefliyor. Kitabın Nejat Ersin’in Düşünceleri ve Sözleri başlıklı ikinci bölümü ise mimarla yapılan söyleşilerden dördünü bir araya getiriyor. Ersin’in yaşadıklarına, deneyimlerine, anılarına dolayısıyla düşüncelerine ulaşabilmenin anahtarı niteliğindeki söyleşiler, sırasıyla, mimarlığına, çocukluğuna, Ankara’ya ve son olarak da Türkiye’de mimarlığın meslek olarak örgütlenmesine odaklanıyor. Kitap, Nejat Ersin’in Yapı ve Projelerini bir bütün olarak takip etmede yol gösterecek liste ve grafikler ile bugün için bildiklerimize dayanarak derlenen Nejat Ersin Kaynakçası ile son buluyor.

Nejat Ersin’in meslek pratiğinin izleriyle gündelik ve sosyal hayatına dair bazı ilave dokümanlardan oluşan Mimar Nejat Ersin Arşivi ise Mimarlar Derneği 1927 tarafından hazırlanan veri tabanı aracılığıyla, bu kitapla birlikte araştırmacıların erişimine açılıyor.

Mimarlık, müzede ya da galeride seyrettiğimiz sanat eserinin aksine, gündelik hayatımızın önemli bir parçasını oluşturur. Aktörleri aramızdan ayrılmış olsa da, birer geçmişe sahip olan yapılar bizimle yaşamaya devam eder. Peki yaşamımıza sahne olan yapılı çevrenin farkında olmak, mimarlıkla ilişki kurmak bize ne ifade eder? Yürüdüğümüz sokaklardaki yapıların ya da yaşadığımız apartmanların mimarını yakından tanımak ne vadeder? Bir mimara ve mimarlığa yaklaşmak, onunla bir diyaloğa girmek, onu anlamaya çalışmak bize neler sunar? Bir mimardan, onun üretimlerle dolu yaşamından ve mimarlığından söz etmek ne demektir? Bu kitap, bu sorulara doğrudan bir yanıt vermese de okura kendi deneyimlerinin izinden gitmesi için bir yol öneriyor. Bunu, bugün gündelik hayatımıza sahne olan yapılı çevreyi üreten aktörlerden biri olan Nejat Ersin’in elli yıla yaklaşan meslek hayatına ve meslek dışı çok yönlü üretimlerine odaklanarak yapıyor. Mimarın arşivinden belgelere dayanarak hazırlanan, Mimar Nejat Ersin’e ve onun mimarlığına eğilen bu ilk yayın okuru bir yaşamın tanıklığında, zaman ve mekânda bir yolculuğa çıkarıyor.
(Arka Kapak Yazısı)

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 5 Mart 2021 Cuma