Yalova’da Atatürk Bahçe Kültürleri Enstitüsü Arazisine Cami Yapımına Mahkemeden Durdurma Kararı

Yazar- MO İstanbul 8 Nisan 2021 Perşembe

Bursa 4. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Başkanlığı ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı’nın Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne ait arazinin ibadet alanına çevrilmesiyle ilgili imar planlarının iptali istemiyle açtığı davada, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yalova Belediye Başkanlığı’na karşı açılan davada, Mimarlar Odası Başkanlığı ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, Enstitü’ye ayrılmış tarım arazisinin “park ve ibadet alanı” olarak planlanlanmasının, yani tarım dışı amaçla kullanımı için yapılan plan değişikliğinin mevzuata aykırı olduğunu belirtmişti.

Bursa 4. İdare Mahkemesi’nin 23 Mart 2021 tarihli kararında, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda dava konusu arazinin “organize tarım ve hayvancılık alanı” olduğu, buranın ibadet ve cami alanına dönüştürülmesinde planların kademeli birlikteliği ilkesine uyulmadığı kaydedildi.

“Bölgesel ihtiyaca ilişkin tespit yok”

Kararda, tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılabilmesinin alan bulunmaması

şartına bağlı olduğu ifade edildi. Davalı tarafın söz konusu alanın bölgesel ihtiyacın karşılanması amacıyla kamu yararı gözetilerek ibadet-cami alanına dönüştürüldüğünü beyan etmesine karşın, plan raporlarında alternatif alan bulunmadığına ve bölgesel ihtiyacın bulunduğuna yönelik herhangi bir tespite veya araştırma sonucuna yer verilmediği vurgulandı.

Arazinin üzerinde lojmanlar var

Kararda ayrıca, dava konusu parsellerin üzerinde Enstitü’ye ait lojmanlar bulunduğu anımsatılarak dava konusu işlemin uygulanması durumunda lojmanların tahliyesi ve yıkımı sonucunun doğacağı, bunun da telafisi güç veya imkansız zararlara sebep olacağı belirtildi.

Yazar- MO İstanbul 8 Nisan 2021 Perşembe