XIV. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Şartnamesi Yayımlandı!

Yazar- MO İstanbul 16 Eylül 2020 Çarşamba

XIV. İSTANBUL ULUSLARARASI
MİMARLIK VE KENT FİLMLERİ FESTİVALİ
7 – 12 Aralık 2020

AMAÇ:
Mimarlar Odası kurulduğu 1954 yılından bu yana mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. 2007 yılından başlayarak,  “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” adı altında bir organizasyonu gerçekleştirmektedir. Etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan her kesimin etkin olarak katılımının sağlanması hedeflenmektedir.

Festival, dünyada yaşanan “Covid 19” salgını dolayısıyla bu yıl, “Dünya Mimarlık Günü” etkinlik programından bağımsız bir zamanlama ile sanal ortamda yapılmak üzere programlanmıştır.

İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” kapsamında uluslararası kategoride yarışma düzenlenmekte ve ödüller verilmektedir.

Festival, “mimarlık ve kent” odağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, beğeni kazanmış filmleri seyirci ile buluşturmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM:
Festival kapsamında, belgesel ve animasyon türündeki filmlere yer verilecektir. Yurtiçinden ve yurtdışından yarışmaya katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmlerin tümü veya bir kısmı gösterim programına alınacak, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin web sayfasında (Youtube üzerinden) yayımlanacak ve bu filmler arasında bir yarışma gerçekleştirilecektir.

Mimarlar Odası’na meslek yaşamı boyunca emek veren, Festivalimizin kökleşmesinde büyük çaba harcayan ve 2018 yılında yaşamını yitiren Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Eski Başkanı Mimar Sami Yılmaztürk’ün anısına, ulusal kategoriden olmak üzere bir filme “Sami Yılmaztürk Özel Ödülü” verilecektir.

2020 ULUSLARARASI YARIŞMA BAŞVURU KOŞULLARI:

  1. Yarışmaya belgesel ve animasyon türünde, mimarlık ve kent konularını işleyen, son 2 yıl içinde üretilmiş filmler başvurabilir. Filmlerin daha önce bu festivale katılmamış olmaları gerekir.
  2. Yarışmaya katılan filmler 60 dakika ile sınırlıdır.
  3. 3. a) Yurt dışından katılacak dili İngilizce olmayan filmler, İngilizce altyazılı olacaktır. Ön elemeyi geçen (dili İngilizce olan ve/veya olmayan) tüm filmlerin diyalog listeleri zaman kodları (time-code) ve srt dosyaları ile birlikte festival komitesine teslim edilmelidir.
  4. b) Yurt içinden katılacak dili Türkçe olmayan filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı olmalıdır.
  5. c) Yurt içinden katılacak dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı olmalıdır.
  6. 4. Orijinal formatı ne olursa olsun, tertip komitesine, filmin MP4 uzantılı H.264 formatında kopyası internet aracılığıyla, veri transfer programları (Vimeo, Wetransfer vs…) ve “Filmfreeway” web sitesi üzerinden gönderilebilir.

Başvuru formu www.archfilmfest.org adresinden temin edilmeli ve diğer dokümanlar ile birlikte archfilmfest@archfilmfest.org adresine gönderilmelidir. Filmin ön izlenmesi sırasında teknik sorunlar olursa, yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 48 saat içinde yeni bir kopya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.

5. Yarışmacı, Düzenleme Kurulu’na filmin indirilebilir bir kopyası ile birlikte;

a) Yarışma başvuru formu
b) Filmden 2 adet fotoğraf
c) 1 adet yönetmen fotoğrafı
d) Türkiye’den katılan yönetmenlerin Türkçe ve İngilizce, yurt dışından katılan yönetmenlerin İngilizce biyografisi (en fazla 50 kelime)

e) Filmin öyküsü (en fazla 50 kelime) bulunan verileri göndermekle yükümlüdür. Ayrıca, ön elemeyi geçen filmden en fazla 5 dakikalık bir tanıtım kopyası eklenmelidir.

f) Seçici kurul başvuru koşullarında eksiği bulunan filmleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir

6.Katılımcılar birden çok filmle yarışmaya katılabilirler.

7.Yarışmada elemeyi geçen filmler, festival arşivine alınır, yönetmeni bilgilendirilerek ticari olmayan gösterimlerde yer alabilir. Festival gösterim programına alınan filmlerin eğitim amaçlı ve ticari amaç gütmeden toplu olarak gösterimi yapılabilir. Film yönetmenleri ve yapımcıları bu kuralı baştan kabul etmiş sayılırlar.

8.Festival Düzenleme Kurulu, yarışmaya katılan filmlerden ön elemeyi geçenlerin tümünü veya bir kısmını festival programına alabilir. Bu filmler jüri tarafından değerlendirilir ve dereceye girenler ödüllendirilir.
9. Yarışma İlânı: 15 Eylül 2020
10. Son başvuru tarihi: 2 Kasım 2020

11.Sonuçların ilânı: Gösterime girecek filmler 12 Kasım 2020’de, dereceye giren filmler 12 Aralık 2020’de ödül töreninde ilân edilir. Ödül töreni sanal ortamda gerçekleştirilecektir.
12
. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü şahıslardan doğabilecek telif hakları eser sahibinin sorumluluğundadır.

13.Festivalde gösterimi yapılacak filmlerin yasadışı biçimde indirilip, kopyalanması durumunda Mimarlar Odası’nın herhangi bir yasal yükümlülüğü olmayacağı katılımcılarca şimdiden kabul edilmiş olacaktır.

14.Koşullar gerektirdiği takdirde Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul isimlerinde değişiklik yapabilir, ön jüri oluşturabilir.

15. Ödüller:

Sami Yılmaztürk Özel Ödülü (Sadece Ulusal Kategoride): 5.000.- TL

Belgesel dalı:

Birincilik Ödülü: 5.000.- TL

İkincilik Ödülü: 3.000.-TL

Üçüncülük Ödülü: 2.000.- TL

Animasyon dalı:

Birincilik Ödülü: 5.000.- TL

İkincilik Ödülü: 3.000.-TL

Üçüncülük Ödülü: 2.000.- TL

Ödül alan yönetmenlerin ödül bedelleri,  kendilerinin gösterecekleri banka hesaplarına havale edilir. Festival Türkiye’deki banka masraflarını öder, aracı banka komisyonlarından festival sorumlu değildir.

16. Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları, seçici kurul üyeleri, seçici kurul üyelerinin danışmanlık yaptığı ve/veya iş/proje vs. ortakları, 1. derece akrabaları katılamazlar.

Seçici kurulun yargısı kesindir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:

Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni, İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali Yöneticisi)

Doğuş Demir (İletişimci)

İsmail Doğanyılmaz (Y. Mimar, Öğretim Görevlisi)

Yasemin Dura (Mimar, Öğretim Görevlisi)

Zeynep Talayer (Y. Mimar, Öğretim Görevlisi)

Yasin Ali Türkeri (Yönetmen, Yapımcı, Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)

Eser Yağçı (Mimar, Dr. Öğretim Üyesi)

Cansu Yapıcı (Mimar)

Aysim Türkmen Keskin (Film Yönetmeni, Kent Antropoloğu)

 

DÜZENLEME KURULU:

Esin Köymen (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı)

Tores Dinçöz (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi)

İsmail Doğanyılmaz (Y. Mimar, Öğretim Görevlisi)

Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni, İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali Yöneticisi)

Yasemin Dura (Mimar, Öğretim Görevlisi)

Göknur Kayır (Mimar)

Selma Erdem (Festival Sekreteri)

Mert Çoban (Festival Sekreter Yardımcısı)

BAŞVURU ADRESİ :

Selma Erdem – Mert Çoban
TMMOB Mimarlar Odası

İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. No. 31

Beyoğlu 34425 İstanbul
Tel:    (212) 251 49 00 – 205
Faks: (212) 251 94 14

E-Posta: archfilmfest@archfilmfest.org – arsiv@mimarist.org
Web:  www.archfilmfest.org

Yazar- MO İstanbul 16 Eylül 2020 Çarşamba