Validebağ Korusunda Hukuka Aykırı Uygulamalar Derhal Durdurulmalıdır

Yazar- MO İstanbul 21 Eylül 2021 Salı

21 Eylül 2021 Salı günü şafak vakti işlenen suçun failleri ile ilgili suç duyurusu:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, bugün sabah saatlerinde Validebağ Korusu’na iş makineleriyle girilerek moloz ve kum döküldüğü için Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ilgili tüm kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Üsküdar ilçesi sınırlarında kalan 1. Derece Doğal Sit Alanı Validebağ Korusu’na bugün sabahın erken saatlerinde belediye, iş makineleri ve polis eşliğinde baskın yapmıştır. Belediye çalışanlarının, koruya moloz ve kum döktüğünü haber alan yurttaşlar; bu hukuksuz uygulamaya itiraz ederek iş makinelerini engellemeye çalışmış ancak belediye görevlileri ve kolluk kuvvetleri yurttaşlara karşı zor kullanmıştır.

Üsküdar Belediyesi, kolluk kuvvetlerinin sağladığı olanaklarla açıkça suç işlemiştir.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, başta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen olmak üzere görevi kötüye kullanan tüm kamu görevlilerinin; “çevrenin kasten kirletilmesi”, “sit alanlarının bozulmasına, tahribine, zarar görmesine sebebiyet verme” ve “kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma” gerekçeleriyle yargılanmasını talep ederek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştur.

Üsküdar Belediyesi’nin daha önce de kullandığı bu yöntem ve şafak baskınlarının hukuken kabul edilmesi mümkün değildir.

Odalarımız; Anayasadan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca, başta Validebağ Korusu olmak üzere kentlerimizin ve doğal varlıklarımızın yağmalanmasına, tahrip edilmesine izin vermeyecek; bu doğrultuda yürüttüğü mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Yazar- MO İstanbul 21 Eylül 2021 Salı