“Türkiye’de ve Almanya’da Mimarlık Mesleğinde Kadınlar Sergisi” Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde!

Yazar- MO İstanbul 2 Haziran 2021 Çarşamba

Türkiye  Goethe-Institut tarafından düzenlenen, Almanya ve Türkiye’den, mimariyi şekillendiren ve yaptıkları işlerle önemli vurgular yapan 18 kadın mimarı konu alan sergi, 3 Haziran 2021- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda görülebilir.

“Erkekler inşa eder, kadınlar içinde oturur; 20. yüzyılın başındaki algı buydu. Kadınlar yaklaşık 100 yıl önce mimarlık eğitimi alma hakkı için mücadele etmiş, bu meslekte başarılı olmuş ve o zamandan beri standartları belirlemiş olsalar da bu meslek günümüze kadar gene de Türkiye’deki gibi Almanya’da da hala erkek çalışma alanı olarak kabul edilmektedir.”

Goethe- Institut Istanbul:

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22232846&

Goethe-Institut Türkiye:

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/kul/sup/ekt.html

Yazar- MO İstanbul 2 Haziran 2021 Çarşamba