Türkiye’de Bir Kent Suçu Daha Anayasa Mahkemesine Gidiyor

Yazar- MO İstanbul 12 Şubat 2021 Cuma

Yaşadığı Çevreye, Kentine, Doğasına, Kültürüne, Tarihine Saygılı Dostlar,

Doğal ve arkeolojik sit özellikleri taşıyan Türkiye’nin en büyük yat limanı olan Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı, daha da büyütülerek 438.000 m2’ye çıkartılmak istenmektedir. Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 2015 yılında hazırlanan planları, Çevresel Etki değerlendirmesi(ÇED) raporu olmaması nedeniyle iptal edilmiştir. 2017 yılında revizyon planı adı altında yapılan planında ÇED raporu yoktur ama buna rağmen iptal edilmesi yönündeki talebimiz reddedilmiştir. ÇED raporu olmadan bu plan yapılamaz, iptal edilen bir planın da zaten revizyonu olmaz.

Bu hukuksuzluğun önüne geçmek isteyen, İstanbul ili Kadıköy ilçesi Fenerbahçe-Kalamış mahalleleri ve civarında oturan 32 kişi Anayasamızın 17, 56 ve 57. maddeleri ve AİHS madde 8’e göre koruma altındaki haklarımız ihlal edildiği için Anayasa Mahkemesine başvurduk.

Bugüne kadar pek çok davanın durağı olan Anayasa Mahkemesi, başvurumuz üzerine bir kent suçunu daha değerlendirmeye alacak. Biz Kadıköy’ü ve doğayı seven yurttaşlar olarak, uygulanması halinde Kalamış’ta telafisi imkansız sonuçlara sebep olacak imar planlarının iptali için bütün iç hukuk yollarını tükettik. Sadece bireysel başvuru hakkının geçerli olduğu AYM’ye de bireysel olarak açtığımız davaların sonuçlarıyla gidiyoruz.

Gelinen süreçte, yıllardır Kadıköy’de yaşayan bizler bu planlarla ilgili olarak;

• Kapasiteyi 200 yat artırmak için ve alanı daha fazla yat kullanıcısına açabilmek pahasına 500.000 Kadıköylünün kıyı kullanımı azalacak, kıyı alanını yapılaşmaya açılacak, İstanbulluların nefes aldığı nadir alanlardan biri olan Kalamış’ta, Fenerbahçe Burnundan, Kurbağalı Dere ağzına kadar olan bölgede halkın kıyıya erişmesini engelleyecek.

• Mevcut yat limanı alanının, yapılan imar planı ve dalga kıranlarla daha da büyütülecek, dolgu alanına yer altı otopark alanları ile birlikte yaklaşık 40.000 m2 inşaat alanı eklenecek.

•Getirilen bu inşaat yoğunluğu, nüfusun da taşıtın da artmasına neden olacak. Bu yoğunluk bölgenin karakteristik dokusunu bozacak ve yeni yoğunluklar getirecek.

• Hem kıyı silüetini olumsuz etkileyecek, hem ekolojik dengeyi bozacak hem de yelken sporunun yoğun olarak yapıldığı alanın küçülmesine ve hava koridorunun kesilmesine neden olacak.

Bizler; Kadıköylüler olarak, planlı-plansız tüm kent yağmalarına karşı çıkarak, kıyılarımıza ve yeşil alanlarımıza sahip çıkmak, yapılan tüm yanlış uygulamalara dur diyebilmek, bu alanlarda çiçeklere gözlerimizi, kuşlara kulaklarımızı kapamadan yaşayabilmek için, bu limanın en azından mevcut halinde kalmasını ve biz Kadıköylülerin sesine kulak verilmesini istiyoruz.

Denize, Fenerbahçe’ye, Kalamış Koyu’na, Kalamış Parkı’na sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz. Bu mücadeleyi, kendimiz kadar gelecek kuşaklar için bir borç bilerek yapıyoruz. Ve diyoruz ki;

“DÜNYA BİZE ATALARIMIZDAN MİRAS KALMADI, BİZ ONU ÇOCUKLARIMIZDAN ÖDÜNÇ ALDIK”.

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması

Yazar- MO İstanbul 12 Şubat 2021 Cuma