TMMOB Yönetim Kurulu Gündeme İlişkin Olağanüstü Toplandı

Yazar- MO İstanbul 8 Mayıs 2020 Cuma

TMMOB Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı’nın “meslek örgütlerinin seçim sistemlerinin değiştirilmesi” konusundaki açıklamaları üzerine 6 Mayıs 2020 tarihinde online olarak olağanüstü olarak toplandı.

TMMOB Yönetim Kurulu gündemdeki gelişmelere ilişkin; “Siyasal iktidarın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapısını değiştirerek etkisiz hale getirme girişimleri önceki dönemlerde olduğu gibi kanun değişikliği yolu ile yeniden gündeme getirilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklama ile TMMOB ve diğer meslek birliklerinin kanunlarında değişiklik yapılacağı ifade edilmiştir. Kamu ve toplum yararı doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar ile emek, barış ve demokrasiden yana tutumumuz nedeniyle maruz kaldığımız müdahaleye karşı gerekli mücadele programının hazırlanması ve her türlü girişimde bulunması konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesi” kararı aldı.

(Görsel temsilidir)

Yazar- MO İstanbul 8 Mayıs 2020 Cuma