TMMOB Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Yazar- MO İstanbul 16 Ağustos 2021 Pazartesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 46. Olağan Genel Kurulu sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu, 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Yürütme Kurulu şöyle oluştu:

Başkan: Emin Koramaz (Makina Mühendisleri Odası)
II. Başkan: Selçuk Uluata (İnşaat Mühendisleri Odası)
Sayman: A. Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
Ekrem Poyraz (Fizik Mühendisleri Odası)
Özden Güngör (Ziraat Mühendisleri Odası)
Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası)
A. Mücella Yapıcı (Mimarlar Odası)
Orhan Sarıaltun (Şehir Plancıları Odası)
Hüsnü Meydan (Maden Mühendisleri Odası)

Yazar- MO İstanbul 16 Ağustos 2021 Pazartesi