TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu Gerçekleştirildi

Yazar- MO İstanbul 4 Aralık 2017 Pazartesi

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilen 4. İstanbul Kent Sempozyumu, 1,2,3 Aralık tarihlerinde Harbiye Askeri Müzesi Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi. Kent Sempozyumu’nun açılışına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Şeker ve Gülay Yedekçi ve katıldı. Üç gün boyunca yoğun bir katılımın olduğu sempozyum yaklaşık 700 kişi tarafından takip edildi.

Sempozyumun açılış töreninde konuşan TMMOB İstanbul İl Koordinaasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, kamu çizgisinden uzak kentleşme politikalarının nüfus artışı, işsizlik, trafik, alt yapı problemleri, yeşil alan eksikliği, ucuz ve nitelikli konut problemi, eğitim, sağlık hizmetlerinde eşitsizlik gibi ekonomik ve sosyal adaletsizliğe yol açtığını ifade ederek; “Adaletsizliğin belirginleştiği, İstanbul’a ihanet tartışmalarının yaşandığı bu dönemde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak tüm yaşam alanlarımıza ve kamuya yönelik yağma politikalarına karşı bilimden, emekten, adaletten ve doğadan yana yıllardır yürüttüğümüz mücadele ekseninde bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz İstanbul Kent Sempozyumunun temasını “Kent ve Adalet” olarak belirledik.” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise konuşmasında, kentleri yaşanır olmaktan çıkaranların şimdi “ihanet ettik” diyerek sorumluluklarından kaçmaya çalıştığını belirtirken; “Boğaz’ı imara açanlar, kent merkezine gökdelenler dikenler, ekosistemi tahrip edenler bugün yaşadığımız felaketin sorumlusu. Son olarak Kuzey Ormanları’nın yok edilmesinde bunu görüyoruz. Kentsel dönüşüm adı altında yoksulun evine el koydular. Mega projelerle geleceğimizi ipotek altına aldılar. Biz bu gerçekleri söylerken siz TMMOB’ye ihanet şebekesi demeye kalktınız. Siz ve her gün sıraya dizdiğiniz kalemşörleriniz bu şehrin tahribine giden yolu döşerken biz bu yüzden Gezi’yi savunduk, size Topçu kışlasını yaptırmadık. Biz bugünden sonra da kenti savunmak için mücadeleye devam edeceğiz. Doğadan ve kentten yana bilim üretirken sokakta da kenti ve kentlinin hakkı olanı savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından ilk günün programı doğrultusundan “Kent ve Adalet”, “Emek, Meslek Örgütlerinin Persfektifinden Kent ve Adalet”, “Kent Politikalarının Mekansal ve Toplumsal Etkileri” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Sempozyumun ikinci gününde ise “Göç Mekanları ve Kent Yurttaşlığı”, “Kentsel Yaşamda Adalet”, “İstanbul’da Doğal Yapının Dönüşümü”, “Kentsel ve İklimsel Dönüşüm” konuları ele alındı.

İstanbul Kent Sempozyumu’nun üçüncü günü “İstanbul’da Arazi ve Enerji Yönetimi”, “Mekan, Kimlik ve Kültür”, “Medya, Kent ve İletişim” başlıklı oturumların ardından gerçekleştirilen İstanbul Kent Forumu ile sona erdi.

 

Yazar- MO İstanbul 4 Aralık 2017 Pazartesi