Teknik Kongre: “Mimarlığın Gündemi”

Yazar- MO İstanbul 4 Şubat 2020 Salı

Teknik Kongre, mimarist.tv adresinden canlı yayınlanıyor.

 

… İnsan yaşadığı yere benzer

O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer

Suyunda yüzen balığa

Toprağını iten çiçeğe

Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine…*

 

“Coğrafya kaderdir” denir ya, öyle bir coğrafya ki bu, her yeni gün hem umudu hem umutsuzluğu taşıyor yaşamımıza. Fakat “ortak kader” diye bir şey varsa, bu yalnızca aynı coğrafyayı paylaşmamız sayesinde değildir elbet. Kaderimiz, coğrafyada bir yaşam kurmaya dair düşüncelerimiz ve eylemlerimizle de ortaklaşır.

Mimarlık, coğrafyada kurulan yaşamda bir rol alıyorsa şayet; mimarların düşüncelerinin ve eylemlerinin, yaşama taşınan umutta ve umutsuzlukta payı vardır. O yüzdendir ki mimarlığın yaşamla, coğrafyayla ve toplumla olan bağı, umudun ve umutsuzluğun ortak yükünü hissetme sorumluluğuyla kurulur. Ve o yüzdendir ki yaşamın, coğrafyanın, toplumun gündemi bitmedikçe mimarlığın da gündemi bitmez.

Mesleğimizin yaşama ve topluma karşı sorumluluğu ile tüm meslektaşlarımızı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 46. Dönem Olağan Genel Kurulu öncesi gerçekleştireceğimiz Teknik Kongre’de “Mimarlığın Gündemi”ni tartışmaya çağırıyoruz.

* Edip Cansever, Mendilimde Kan Sesleri

TEKNİK KONGRE

Tarih: 14 Şubat 2020 Cuma, Saat: 10.00-18.00

Yer:  Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi, Kemankeş Cad. No:31 Karaköy

Program

10.00   AÇILIŞ

10.30   AÇILIŞ KONUŞMALARI:

Esin Köymen (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı)

Eyüp Muhçu (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı)

11.00   1. OTURUM:

Oturum Moderatörü: Sinan Omacan (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi II. Başkanı)

“İnşaat Yoksulluğu Nasıl Artıyor?” – Bahadır Özgür (Ekonomi Yazarı)

“Var Olmayan Bir Dünyada Mimarlık” – Barış Doğru (Sosyolog)

“Meslek alanı Gündemi İçinden, İstanbul’da Kent Mülteciliği ve Yerel Sorumluluklar” – Kumru Çılgın (Şehir Plancısı)

Soru – Cevap

13.00   ARA

13.30   2. OTURUM:

Oturum Moderatörü: Deniz İncedayı (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı)

“Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası Üzerine Notlar” – Bülend Tuna (Mimar)

“Mega Kent İstanbul’un Anlatılamayan Tarihi”Hakkı Yırtıcı (Mimar)

“Otoriterden Totalitere, Mevcut Sistemde ‘Başka Bir Mimarlığı’ Üretmek: Nasıl?” – Gül Köksal (Mimar)

Soru – Cevap

15.30   ARA

16.00   FORUM

Forum Moderatörü: Asım Güzel (Mimar)

18.00   KAPANIŞ

 

 

Yazar- MO İstanbul 4 Şubat 2020 Salı