Teknik Kongre: ‘Alacakaranlıkta Mimarlık’

Yazar- MO İstanbul 1 Şubat 2018 Perşembe

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Teknik Kongre :
“ALACAKARANLIKTA MİMARLIK”
23 Şubat 2018

Barış, adalet ve dayanışmayı kuran, yerleşik yaşamımızdır. Bugün tehdit altında olan da, yalnızca fiziki yerleşimlerimiz ve kültürel mirasımız değil, bir bütün olarak yerleşik yaşam pratiğimizdir. İster gösterişli yapıların gölgesinde yürütülen kentsel dönüşümler, ister çatışmalar ve savaş; büyük kitlelerin yerinden edilmesi, zorunlu göç ve yersiz/yurtsuzlaşma ile sonuçlanan süreçlerin tümü, içerdiği tüm değerlerle birlikte yerleşiklik duygusunu imkansız kılar.

Mimarlık, tüm bilgisi yerleşik yaşam üzerine kurulu bir meslek ve aynı zamanda tarihi mesleğin kendisinden çok daha eskilere giden bir bilgi alanıdır. Yerleşik yaşamı ve yerleşiklik duygusunu örseleyen tüm süreçler, yalnızca bir meslek olarak mimarlığı değil, on bin yıllık yerleşik yaşam pratiğine dayalı bir bilgi alanı olan mimarlığın kendisini de anlamsızlaştırır. Bazen inşa etmek de, barbarlığa dönüşebilir.

Auschwitz’den sonra şiir yazmak da barbarlıktır diyordu Adorno, ama kimbilir belki de karanlığın en koyu anı, günün ağarmaya başladığı andır.  Ama bizler için ışığa giden yolun, yalnızca mesleği ve meslektaşları değil; aynı zamanda yerleşimlerimizi, doğayı ve bir bütün olarak binlerce yıllık kolektif emeğimizin ürünü yerleşik yaşamlarımızı savunmaktan geçtiğini biliyoruz.

Teknik kongremizi bu düşüncelerden hareketle; yerleşik yaşamlarımızı kuran ve sürdüren  kolektif emeğimizi ve toplumsal belleğimizi yeniden okuyacak, doğacak günü barış, adalet ve dayanışma duyguları ile karşılayabilecek paylaşımlar ve tartışmalar eşliğinde gerçekleştirmeyi umut ediyoruz.

Program

1. Gün Teknik Kongre

Tarih: 23 Şubat 2018 Cuma, Saat: 11.00 – 17.00

Yer: İTÜ Taşkışla, Prof.. Dr. Nezih Eldem Salonu No: 109

 

11.00 – 11.30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Ali Hacıalioğlu / Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri

Eyüp Muhçu / Mimarlar Odası Genel Başkanı

 

11.30 – 12.30

SUNUM

“Kültürlerin Ortaklaşma Ortamlarını Destekleyen Mimari Pratikler”

(Architectural Practices in Support fo Space Sharing Cultures)

Stavros Stavrides

Mimar, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi

 

12.30 – 13.30

Yemek Arası

 

13.30 – 15.15

OTURUM

Esin Köymen / Mimar, Oturum Moderatörü

Begüm Özden Fırat / Sosyolog, MSGSÜ

Fikret İlkiz / Avukat

Sinan Omacan /Mimar

 

15.15 – 15.30

Ara

 

15.30 – 17.00

FORUM

Mücella Yapıcı

Mimar, Forum Moderatörü

 

 

  1. Gün: Çoğunluksuz Genel Kurul

Tarih    : 24 Şubat 2018 Cumartesi, Saat: 09.00-17.00

Yer      : İTÜ Taşkışla, Prof. Nezih Eldem Konferans Salonu (No. 109)

Gündem

1.Açılış

2.Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu

3.Açılış konuşmaları

4.Konuk konuşmaları

5.Çalışma raporunun okunması, üzerinde görüşme yapılması ve onaya sunulması

6.Yönetim Kurulu, Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu, Denetleme Kurulu ve Oda Genel Kurulu delege, asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak ilan edilmesi

7.Yeni çalışma dönemine yönelik öneriler, dilekler

8.Kapanış

 

3.Gün

Seçimler

Tarih    : 25 Şubat 2018 Pazar, Saat: 09.00-17.00

Yer       : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası

Kemankeş Cad. No. 31 Karaköy, Beyoğlu 34425 İstanbul

 

 

Yazar- MO İstanbul 1 Şubat 2018 Perşembe