Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XII: “MAHALLEM”

Yazar- MO İstanbul 23 Ocak 2018 Salı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XII

“MAHALLEM”

Tema Hakkında:

“En azından bir tane bile mahalle anısı olmadan nasıl yaşar ki insan? Yok, yok herkesin bir mahalle anısı vardır mutlaka. Olmazsa olmaz!… Çünkü bütün ömrümüz bir ya da olmadı birkaç mahallede geçer. Doğduğumuz yerdir; muhtarlık kaydımız oradadır. Şimdilerde “site-rezidans” dedikleri yerler de yeni tür mahalle sayılır artık. Bizimki neden hep “yukarı” ya da “aşağı” mahalleydi tam hatırlayamam; hep aradaydık ya ondandır belki… Ama artık zamanla bizler yine de o mahalle dediğimiz mekânda kımıl kımıl kımıldayan, kımıl canlısı birer mekân parçası sayılırız. Çocuklarımız büyür de çocukluğumuz çocuk kalır hep içimizde kıpır kıpır. Bazen de mahallenin kedileri gibi bizleri önüne toplar lezzetli yemek kokuları yayılan pencereler. Yaşamımızın ilk ortak oyunlarını yürümeye, koşmaya başladığımız o yıllarda mahalledeki komşu çocuklarıyla oynamadık mı? Varsa arsasında top oynayarak yoksa okulun bahçesinde bağırıp çağırarak. Kiminin ilk aşkı da mahalledendir başını yerden kaldırmadan içine gömüp de gideninden. Hani komşu mahallenin delisi olurduk ya bazen kar beyazı çamaşırlar el sallardı peşimizden. Giden gitmiştir derlerdi bir kez; biz de güle güle giderdik ya. Ömür boyu eşlik eder bize mahallemiz; bizi biriktirir tüm gizli saklı yanlarımızla. Çekip gittiğimizde de hep oralı kalırız o mahallede unutulmazsak eğer…”

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin bu yıl on ikincisini düzenlediği Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması’nın konusu “Mahallem” olarak belirlenmiştir. Yukarıda yer alan paragrafta anlatıldığı gibi, bize ömür boyu eşlik eden mahalle hem kent hafızasının hem de kişisel hafızamızın önemli bir parçasıdır. Günümüz kent yaşamında giderek unutulan mahalle yaşamını çocuklarımızın gözünden görerek hatırlamak için tüm çocuklarımızı “Mahallem” konulu resim yarışmamıza davet ediyor, “mahallelerini bizlerle resimleri aracılığıyla paylaşmalarını diliyoruz.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

YARIŞMA KOŞULLARI:

A-Katılım:

Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm 1. ve 2. kademe ilkokul ve ortaokul öğrencileri (1.-8. sınıf öğrencileri) katılabilir. Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle katılabilir. Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

B- Boyut ve Teknik:

Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu, kısa kenarı 35 cm uzun kenarı 50 cm şeklinde olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:

Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 eşdeğer resim seçilecek, bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Eşdeğer ödüller diğer bir ifade ile birincilik ödülüne denk gelmektedir. Katılımcılar arasında rekabet ortamının olumsuz etki edeceği kabul edilerek ödüller eşdeğer olarak ifade edilmektedir.

80 eşdeğer resim dışında, sergilemeye değer görülen ve sayısı seçici kurulca belirlenen sayıda resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere “Şener Özler Çocuk ve Resim Yarışması” özel anı belgesi, okullarına ise kültürel katkı belgesi verilecektir. Seçici kurul, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

TESLİM:

Resimlerin son teslim tarihi 6 Nisan 2018 Cuma günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Caddesi No: 31 Karaköy Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0(212) 251 4900 (dahili 204) numaralı telefona, 0(212) 251 9414 numaralı faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasına katılan öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı, telefon numarası ile resmin adı ve tekniği mutlaka yazılacaktır.

DEĞERLENDİRME-SERGİLEME-TELİF:

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından açıklanır. 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılacak ödül töreni ile birlikte seçilen resimler sergilenecektir. Sergi 25 Nisan-06 Mayıs 2018 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Telif: Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan tüm resimler bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

Seçici kurul üyeleri asıl üyelerdir. Ayrıca yedek seçici kurul üyesi belirlenmemiştir. Asıl seçici kurul üyesi en az beş kişi ile toplanır. Seçici kurulun beş üyenin altına düşmesi durumunda ya da seçici kurul üyelerinin talep etmesi durumunda TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu kararıyla eksilen asıl seçici kurul üyeleri yerine yeni üye davet edilerek kurul tamamlanır.

ASIL SEÇİCİ KURUL:

Zafer Atmanoğlu/ Resim Öğretmeni

Nur Balkır/ Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi

Aysel Durgun/ Mimar

Derya Gençer Erdoğan/ Sınıf-Resim Öğretmeni

Zeynep Köroğlu/ Sınıf-Resim Öğretmeni

Simla Sunay/ Mimar

Hülya Pekşen Yavuz/ Mimar

GERİ ALMA:

Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 14 Mayıs 2018 tarihinden 18 Haziran 2018 tarihine kadar teslim edildikleri adresten; ödül alan ve sergilemeye değer görülen resimler ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi web sayfasında yayımlandıktan sonra teslim alınabilir. Resimler, kargo ile iade isteyen veli ya da kurumların belirttikleri adrese, alıcı ödemeli kargo yöntemiyle gönderilecektir. Bu sürede alınmayan resimlerden Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılara başarılar dileriz.

BAŞVURU:

Hilal DURU / Yarışma Raportörü

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy, Kemankeş Cad., No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,

Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14

cocukvemimarlik@mimarist.orgwww.mimarist.org

Yazar- MO İstanbul 23 Ocak 2018 Salı