Saip Molla Özel Ormanını Yapılaşmaya Açan İşlem İptal Edildi

Yazar- MO İstanbul 8 Nisan 2020 Çarşamba

TMMOB MİMARLAR ODASI’NIN 30 YILI AŞKIN MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ GELİŞME!

Saip Molla Özel Ormanı’nı Yapılaşmaya Açan İşlem İptal Edildi

TMMOB Mimarlar Odası’nın Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Köyü, Saip Molla Çiftliği olarak bilinen Özel Orman Alanı için verilen yapı ruhsatlarının (Acarkent) iptali için açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 4. İdare Mahkemesinde devam eden davada oy birliği ile yapı ruhsatları iptal edildi.

Beykoz Belediye Başkanlığı’nın 16.03.2004 tarih ve (11) 317 Gd 2331 sayılı işlemi ile, işlemin konusu olan Çavuşbaşı Köyü, Saip Molla Özel Ormanı, 1-2 pafta, 6 parsel sayılı yer için (2.291.280 m2) Beykoz Belediye Başkanlığınca verilmiş 21.04.1988 tarih 3000149 sayılı ruhsatlar ile ruhsat yenilemelerinin iptali istemi ile açtığı davayı görüşen İstanbul 4. İdare Mahkemesi 31.01.2020 gün, 2019/887 Esas ve 2020/177 Karar sayılı kararı ile “Dava konusu 21.04.1988 günlü, 3000149 sayılı yapı ruhsatı ile 21.04.1993 günlü, 3001007 sayılı yapı ruhsatının iptaline” karar vermiştir.

Başta ormanlarımız ve su kaynaklarımız olmak üzere tüm doğal varlıklarımızın korunmasının ne denli önemli olduğunun her zamankinden daha fazla fark edildiği pandemi koşullarında, İstanbul’un en önemli orman alanlarından birisinin katledilmesi ve su havzalarımızın yapılaşmaya açılmasına ilişkin anılan işlemin iptalini kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 8 Nisan 2020 Çarşamba