Prof İsmet Aka Aramızdan Ayrıldı

Yazar- MO İstanbul 2 Nisan 2020 Perşembe

Uzun yıllar, önce İTÜ Mimarlık ve sonrasında İTÜ İnşaat Fakültelerinde öğretim üyeliği yapan, İTÜ Rektör Yardımcılığı ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı da dahil olmak üzere değişik düzeylerde yöneticilik görevlerini üstlenen, çok sayıda mimar ve inşaat mühendisinin yetişmesinde büyük katkıda bulunan Prof İsmet Aka’yı 30.3.2020’de kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Prof Aka öğretime olan katkısının yanında, Türkiye’de bir dönemin sayısız önemli mühendislik projelerinde de sorumluluk almıştır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

*Atatürk Kültür Merkezi (AKM). Mevcut iskeletin onarım ve güçlendirilmesi, yeni sahne bloku, yangından sonra tekrar onarım.

*İzmir Fuarı Arçelik Pavyonu. Hiperbolik paraboloit, çelik profil ve halatlar.

*Çayırova Arçelik Fabrikası Yemek Salonu. 35mx35m betonarme katlanmış plak

*Yalova Aksa Fabrikası. Üretim ve depo binaları, silo, kolon, kurutucu kuleleri vb. çeşitli teknik yapılar.

*Odakule – İstanbul. Danışmanlık ve proje kontrolu.

*İstanbul Adliye Sarayı. 1950

*Dolmabahçe İnönü Stadyumu Şeref Tribünü. 1950

*Anıtkabir Mozole Üst Yapısı ve Asker Bloku, Arkad Bölümü. 1952

*İstanbul Hilton Oteli. 1953-54

*Lütfi Kırdar Kongre Merkezi (İnşa edildiği tarihte Spor ve Sergi Sarayı, 1948-49)

Prof İsmet Aka üniversite öğretim üyeleri, mimarlar ve mühendisler arasında sevilen, sayılan, hoşgörü sahibi, oldukça rasyonel, teknolojiyi vefatına kadar yakından izleyen, çağdaş düşüncelere sahip çok iyi bir mühendis ve bilim insanıydı. Her konuda, herkesi çok dikkatle ve nezaketle dinler, en zor problemlerde bile üzerinde herkesin uzlaşabileceği çözümler üretirdi. Türkçe yazılmış ‘Betonarme Yapılar’ kitapları arasında bir klasik olarak değerlendirilen ilk yazar olduğu kitabı neredeyse tüm Türkiye’de ders kitabı olarak okutulmuş, halen de okutulmaktadır. Kendisinin bir süre önce yazdığı bir kısa özgeçmiş değiştirilmeden aşağıda verilmiştir.

Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik – İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Birimi

Prof İsmet Aka’nın Özgeçmişi

25 Eylül 1923’te Çandarlı’da (İzmir) doğdu. Orta öğrenimini 1940 yılında İzmir’de tamamladı ve 1946 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı. 1956 yılında doçent ve 1965 yılında profesör oldu. 1958-1959 yıllarında 15 ay süreyle Almanya’da bulundu. O dönemde türünün en büyüğü olan bazı projelere katılmak olanağını buldu, model deneylerini yaptı. 1971’de mühendislik mimarlık fakültesi ve daha sonra inşaat fakültesinde, yaş haddinden emekli oluncaya kadar öğretim üyeliğine devam etti. Emekli olduktan sonra üniversite ile ilgisini kesmedi, 2000 yılına kadar, 10 yıl daha inşaat fakültesinde lisansüstü öğrencilerine ders vermeyi sürdürdü. Özellikle betonarme konusunda kitap, makale, bildiri, araştırma vb yayınları vardır. Üniversitede öğretim üyeliği yanında, Rektör Yardımcısı (1973-1980), Mimarlık Fakültesi Dekanı (1982-1985) ve diğer idari görevlerde de bulunmuştur. Meslek kuruluşu olan İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurullarına seçilmiş, merkezde İkinci Başkanlık, istanbul şubesinde başkanlık yapmıştır. Üniversitedeki görevinin yanı sıra, çeşitli yapıların, özellikle bina ve sanayi yapılarının projelendirilmesinde görev almış, çeşitli betonarme ve çelik yapı projelerinin yapımını üstlenmiş, yürütücülük ve danışmanlık yapmıştır. Emekli olduktan sonra da bu tür çalışmaları sürdürmüştür. Şubat 2006’da, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından “Onursal Yetkin İnşaat Mühendisi” unvanı verilmiştir. 2008’de, diğer emekli öğretim üyeleriyle birlikte adına “Betonarme Yapılar Semineri” düzenlenmiştir.

Yazar- MO İstanbul 2 Nisan 2020 Perşembe