Orman Genel Müdürlüğü Pendik’te ormanın imara açılmasıyla ilgili davada Bakanlıkla karşı karşıya

Yazar- MO İstanbul 27 Mart 2024 Çarşamba

Orman Genel Müdürlüğü, Pendik’e bağlı Kurna Köyü’nde 90 dönümlük ormanlık alanın yapılaşmaya açılmasına karşı açtığımız davada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi‘nin yanında dosyaya müdahil oldu. Müdürlük, ormanlık alanların imar uygulamasına konu edilemeyeceğini belirterek, bu durumun söz konusu alanın ormanlık alan vasfını yitirmesine neden olacağını kaydetti.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak Pendik’e bağlı Kurna Köyü’nde 90 dönüm ormanlık alanın yapılaşmaya açılmasına karşı dava açmıştık. Söz konusu alan 17 Temmuz 2016’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kurtköy-Pendik Fuar Alanı Uygulama İmar Planı” kapsamında “fuar alanı” ilan edilmişti. İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi, imar planının Kurna Köyü sınırları içinde kalan kısımlarını iptal edince söz konusu alan plansız kalmıştı.

Bakanlık, 20 Ağustos 2021’de dava konusu ormanlık alanın da içinde olduğu bölgeyi “Kurna ve Harmandere Mahalleleri Rezerv Yapı Alanı” ilan etmişti. Mülkiyeti Maliye hazinesinde olan ormanlık alan, Orman Genel Müdürlüğü’nün 26 Ağustos 2022 tarihli oluruyla Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 9 Haziran 2023’te ormanlık alanı yapılaşmaya açacak imar planlarını hazırlamıştı. İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi’nde açtığımız dava kapsamında öncelikle yürütmenin durdurulmasını, sonra da planların iptal edilmesini talep etmiştik.

İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi, Orman Genel Müdürlüğü’nün davaya katılma talebini 15 Şubat 2024 tarihli ara kararıyla kabul etti ve müdürlüğün dava konusu işlemle bağı olduğunu ve dava sonucunun hak ve menfaatini ilgilendirdiğini açıkladı. Mahkeme, Orman Genel Müdürlüğü’nü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yanında davaya kattı.

Bunun üzerine Orman Genel Müdürlüğü, 5 Mart 2024’te mahkemeye bir dilekçe daha sundu. Devlet ormanlarının imara konu edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Müdürlük, telafisi güç veya mümkün olmayan bir sonuçla karşılaşılmaması için kurumun hak ve menfaatinin korunması açısından Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafında davaya müdahil olmak istediğini aktardı. Müdürlüğün dilekçesinde, ormanlık alanların imar planına konu edilmesinin orman üzerinde tasarruf hakkına ve yapılaşmaya neden olacağı belirtildi. İmar uygulamaları sonucunda orman niteliğinin korunamadığına dikkat çeken Müdürlük, bakanlığın işleminin orman mevzuatına aykırı olduğunu kaydetti.

İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi’nde devam eden dava kapsamında bilirkişi heyetinin söz konusu alanda keşif yapması bekleniyor.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 27 Mart 2024 Çarşamba