Öğrenci Temsilcisi Seçimleri 2017

Yazar- MO İstanbul 9 Ekim 2017 Pazartesi

TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyelik Yönetmeliğinin 8. maddesinde tanımladığı üzere 2017-2018 öğretim yılı Şube Öğrenci Temsilcileri seçimlerini gerçekleştirmek için 21 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 14.00’te Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binasında bir araya geliyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Öğrenci Temsilcileri, İstanbul’da bulunan üniversitelerin mimarlık bölümlerinde okuyan ve odaya öğrenci üye kaydını gerçekleştirmiş olan öğrenciler arasından 1 asıl ve 1 yedek üye olarak seçilir. Öğrenci Temsilcilerinin asli görevi, üniversitelerle ve mimarlık öğrencileriyle meslek odamız arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamaktır.

Ayrıca Şube Öğrenci Temsilcileri arasından seçilen birer temsilci ile Oda Merkezinde Öğrenci Temsilciler Kurulu oluşturulur. Bu kurulda yer alan temsilciler aynı zamanda TMMOB Öğrenci Temsilciliği’nde Mimarlar Odası’nı temsil eder.

Öğrenci Temsilcilerinin çalışma alanları arasında; odanın eğitime yönelik politikalarına katkı sağlamak ve ilgili kurullarında görev almak, odanın düzenlediği etkinliklerde (panel, konferans, seminer, söyleşi, sergi vb.) görev almak ve katkıda bulunmak, mimarlık öğrencilerinin sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları (atölye, söyleşi, buluşma, sergi, gezi vb.) planlamak ve odanın ilgili kurullarına/ birimlerine önermek gibi konular yer alır.

Aşağıda programı sunulan 21 Ekim 2017 Cumartesi günü yapılacak 2017–2018 dönemi öğrenci temsilcileri seçimine, mimarlık eğitim sürecindeki araştırma, geliştirme ve çalışmalarda söz sahibi olabilmeniz adına katılımınızı bekliyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi

Tarih: 21 Ekim 2017 Cumartesi
Saat: 14.00-17.00
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası

Kemankeş Cad. No:31, Karaköy/ İstanbul

Telefon: 0212 251 49 00

E-mail: mimarist@mimarist.org

Web: www.mimarist.org

Program:
14.00-14.30 Kayıtlar
14.30-15.00 Açılış ve 2016-2017 dönemi temsilcilerinin sunumu
15.00-16.00 2017-2018 dönemi için çalışma önerileri ve değerlendirmeler
16.00-17.00 Seçimler

Not:

Öğrenci temsilciliği için öğrenci üyelik zorunluluğu bulunmakta olup, üye kaydı için güncel öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı ve 4 adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir.

Öğrenci üyelik kaydı bulunmayan öğrenciler seçim günü saat: 14.00-16.00 saatleri arası kayıt için başvuru yapıp seçimlere katılabilirler.

Yazar- MO İstanbul 9 Ekim 2017 Pazartesi