16 Nisan’da sandığa gidiyoruz. Neyi Oylayacağız? EVET ya da HAYIR diyerek oylayacağımız Anayasa değişikliklerinde neler var?

Yazar- MO İstanbul 7 Mart 2017 Salı

16 Nisan’da sandığa gidiyoruz.

EVET ya da HAYIR diyerek oylayacağımız Anayasa değişikliklerinde neler var?

• Cumhurbaşkanı tek başına yürütme/icra gücü olacak ve istisnasız her şeyi belirleyecek
• Meclisin yasama/kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin gölgesinde kalacak
• Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisi kalmayacak
• Cumhurbaşkanı kamu idari yapısı, devlet, milli güvenlik politikaları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar ve toplum örgütlenmelerinin üzerinde tek başına hâkimiyet kuracak
• Bekleme odasına alınan parlamenter sistemden sonra, Meclisin içinden çıkan Bakanlar Kurulu da tasfiye edilecek,
• Hükümet tek kişiden ibaret olacak
• Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olması sağlanacak, tarafsızlığı kalmayacak
• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesi neredeyse imkansız hale gelecek, görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlıkları olacak
• Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’si doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından, 3’ü ise Cumhurbaşkanı’nın kontrolündeki Meclis tarafından seçilecek
• Hakimler Savcılar Kurulu’nun 13 üyesinin 6’sı Cumhurbaşkanı tarafından, 7’si ise Cumhurbaşkanı’nın Meclisteki çoğunluk partisi tarafından belirlenecek
• Yargı tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olacak
• Cumhurbaşkanı dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilecek
• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı siyasi sorumlulukları olmayacak
• Cumhurbaşkanı’na Meclis Başkanı değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet edecek ve tüm yetkileri kullanabilecek
• Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü ihlal edilecek
• Seçimlerin yenilenmesi için Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu olan 360 milletvekilinin oyu gerekecek ancak Cumhurbaşkanı tek başına bu kararı verebilecek
• Cumhurbaşkanı ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belirleyecek ve yönetecek
• Olağanüstü hal kararını yalnızca Cumhurbaşkanı alacak

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR oyu vermeye çağırıyoruz.

hayir.tmmob.org.tr

Yazar- MO İstanbul 7 Mart 2017 Salı