Munzur Gözelerindeki Tahribata Son Verilmelidir

Yazar- MO İstanbul 15 Eylül 2020 Salı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Dersim’in Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan Munzur Gözeleri’nde tahribata yol açacak projenin yapımına karşı 15 Eylül 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 Munzur Gözelerindeki Tahribata Son Verilmelidir

40 civarında su kaynağından oluşan Munzur Gözeleri, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yer almakta ve Munzur Çayı’nı oluşturmaktadır ve bu sebeple 1971 yılında Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi’nin kaynağı niteliğinde bir akarsu yatağıdır. 2003 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Munzur Gözeleri ülkemizde kesin korunması gereken alanlar arasında yer almaktadır.

Munzur Gözeleri bir yıkım projesi ile karşı karşıyadır. Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi ihale edilmiş, alanda yapılaşma içeren projenin yapımına yöre halkının, ilgili yerel yönetimlerin ve demokratik kitle örgütlerinin görüşleri alınmadan Covid-19 salgını fırsat bilinerek hızla başlanmıştır. Yöre halkının inanç dünyasında önemli bir yere sahip olan alanın, yöre halkının hassasiyeti de göz önüne alınarak minimum müdahale ilkesiyle düzenlenmesi ve korunmasına ilişkin tedbirler alınması gerekirken; alanın yoğun şekilde kullanımını ve ziyaretçi sayısını artırmayı teşvik eden bir piknik alanı şeklinde düzenlenmiştir.

Göze adı verilen su kaynaklarından oluşan alan, inanç dünyalarındaki yeri nedeniyle yöre halkı tarafından uzun yıllar boyunca korunmuş ve tahrip edilmesi engellenmiştir. Ancak son yıllarda oluşan aşırı kullanım baskısı, işletme vb. yapıların oluşmasına ve uygun olmayan kullanımlara izin verilmesi, sorunlu bir sürecin önünü açmıştır. Salda Gölü gibi bölgelerde de gördüğümüz üzere, yurttaşlarımızın ilgisini çeken doğal, tarihi, kültürel varlıklarımız, geri dönüşü mümkün olmayacak zararlara neden olacak yıkım projeleri ile gündeme gelmektedir. Benzer şekilde Munzur Gözeleri’ni ve devamında Munzur Çayı, Munzur Vadisi Milli Parkı ve bünyesinden bulunan fauna ve flora varlığını zincirleme şekilde etkileyecek tahribat süreci başlatılmıştır.

Projeyi gündeme getiren, yapan ve uygulayanlardan çok önce, tarihin eski dönemlerinde oluşmuş doğal varlığımız olan Munzur Gözeleri, dünyanın bizlere armağan ettiği nadir miras alanlarından bir tanesidir. Bu tip alanlar uluslararası ve ulusal düzeyde korunması ve sonraki nesillere teslim edilmesi gereken önemli varlıklardır. Doğal varlıklarımız ülkemizin dört bir yanında yağma ve talan projeleri ile tehdit altındadır. Ülkesini, halkını ve  doğasını seven her yurttaşın görevi bu talana karşı durmaktır.

Vadi oluşumunun ve Milli Parkın kaynağı sayılabilecek olan Munzur Gözeleri kesinlikle korunmalıdır.

Munzur Gözeleri’nde yapımına başlanan projeye bir an önce son verilmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Yazar- MO İstanbul 15 Eylül 2020 Salı