Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu 22-23 Aralık’ta

Yazar- MO İstanbul 17 Nisan 2017 Pazartesi

TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu, 22-23 Aralık tarihinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda yapılacak.

Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından yapılan çağrı ise şu şekilde;

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Değerli Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları,
Değerli Bilim İnsanları, Araştırmacılar, Öğrenciler
Eğitimden Uygulamaya Etkin Olan Tüm İlgililer,

TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’nu 22-23 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceğiz.

Meslek alanlarımızda eğitime dair kazanımlar sürekli kayba uğramaktadır. Bu sempozyumda deneyimlerimiz ve birikimlerimiz ışığında; mesleki eğitimin formasyonu, yeniden yapılanma, yetki ve sorumluluk, çeşitlenme alanları, süreçler ile bunların uygulama alanlarına yansımalarını; meslek örgütlerimiz, meslektaşlarımız ve bu süreçlerde etkin olan tüm kişilerin katılımı ve işbirliği ile ele alarak değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Bu sempozyumda; üniversitelerimizde verilen mevcut mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminin niteliğinin genel değerlendirilmesi kapsamında; akademik personel, fiziksel altyapı, akreditasyon, öğrenci kontenjanı, ikinci öğretimler, Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan kaynaklar, özerklik, öğretim elemanlarının ifade özgürlüğü ile karar süreçlerine katılımları ve akademik yönetici atamaları gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca mesleki yeterliliklerin belirlenmesi, karşılıklı tanınırlık, mezunların iş bulması, yeni üniversite açılması için gerekli asgari koşullar, mesleki eğitimde çeşitlenme, yaşam boyu mesleki eğitim, kriz ve belirsizliklerin meslek ortamı ve eğitim alanındaki dönüşüme yansımaları gibi konuların tartışılması da bu sempozyumun amaçları arasındadır.

Sempozyum; mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar, öğrenciler ve tüm ilgililerin katılımıyla, kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecektir.

TMMOB ve bağlı Odaları, değişik zamanlarda düzenlediği etkinliklerle, mesleklerimize ilişkin eğitim alanlarının ülkemiz ve halkımız için taşıdığı önemin altını çizmiş, sorunları tespit etmiş ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmıştır.

Sizleri, ülkemizin geleceğinde önemli işlevlere haiz bu alanda, sorunların çözümüne yönelik önerilerinizi bildirilerinizle paylaşmaya ve bu platformda yapılacak tartışmalarla çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Umarız ve arzu ederiz ki; ilgili herkes, bu Sempozyumdan çıkacak sonuçlarla, TMMOB’nin meslek alanları ve eğitim konusundaki bakışını okur, değerlendirir ve sorunlar yumağının çözülmesinde somut adımlar atar.

SEMPOZYUM KONULARI

Sempozyum kapsamında mesleki eğitimin bütününü kapsayan ve aşağıda sıralanan başlıklar içinde; farklı alt temaları ve alanları içeren bildiriler yoluyla tartışma ve değerlendirme ortamının sağlanması planlanmıştır.

Mühendis, mimar ve şehir plancılığı eğitiminde;

 • Ülkemizdeki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi,
 • Akademik Personelin Sayı ve Nitelik Sorunları,
 • Derslik ve Laboratuvar Gibi Fiziksel Altyapı Sorunları,
 • Bölüm Programlarının Akredite Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar,
 • Öğrenci Kontenjan Problemi,
 • Uzaktan Eğitim Lisans Programlarının Niteliği,
 • Staj Sorunu,
 • Lisansüstü Eğitimin Sorunları,
 • Dünyada Yaşanılan Yenilikler ve Yaklaşımlar vb.

Yüksek Öğrenimde:

 • Ar-Ge Faaliyetleri İçin Üniversitelere Ulusal Gelirden Ayrilan Kaynak Sorunu
 • Üniversitelerde Özerklik Sorunu,
 • Öğretim Elemanlarının İfade Özgürlüğü ve Karar Süreçlerine Katılım Sorunları,
 • Akademik Yönetici Atama Sorunları,
 • Yeni Üniversite Açılması İçin Gerekli Asgari Koşulların Yetersizliği vb.

Mezuniyet Sonrasında

 • Denklik ve Yeterlilik Sorunları,
 • İş Bulma Sorunu,
 • Meslek İçi ve Yaşam Boyu Eğitim vb.

Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi                         : 31 Mayıs 2017
Kabul edilen Bildirilerin Açıklanması                  : 15 Haziran 2017
Tam bildiri metinlerinin gönderilmesi                  : 01 Eylül 2017
Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 01 Kasım 2017

Sempozyuma ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız…

Yazar- MO İstanbul 17 Nisan 2017 Pazartesi