Mimarlar Odası 46.Dönem Merkez Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Yazar- MO İstanbul 26 Nisan 2018 Perşembe

Mimarlar Odası kurulduğu 1954 tarihinden bu yana; mesleğin kamu yararına gelişimi, mimarlığın, yapılı çevrenin ve toplumsal kültürün üretiminde asli bir öğe olduğunun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi, kamusal politikaların her düzeyinde nitelikli mimarlığın hedeflenmesi, kentlerin ve çevrenin kimlikli, planlı ve sağlıklı gelişmesi amacıyla; “toplum hizmetinde mimarlık” anlayışı ile çalışmalarını yürütmektedir.

06-07 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 46.Olağan Genel Kurul Toplantısında,  45.Çalışma Döneminde gerçekleştirilen çalışmalar, deneyim ve birikimler değerlendirilerek; yeni dönem çalışmalarına yön vermek üzere öneriler getirilmiş; 08 Nisan 2018 Pazar günü yapılan seçimler ile 2018-2020 yılları arasında görev alacak olan 46.Dönem Merkez Yönetimi ve Organlar belirlenmiştir.

46.Dönem Merkez Yönetim Kurulu 25 Nisan 2018 tarihinde yaptığı ilk toplantısında oybirliği ile aldığı kararla, görev paylaşımını aşağıdaki gibi gerçekleştirmiştir;

Genel Başkan : EYÜP MUHCU
Genel Başkan Yrd.  : DENİZ İNCEDAYI
Genel Sekreter  : SİNAN TÜTÜNCÜ
Genel Sayman  : ALİ HAKKAN
Üye : TONGUÇ AKIŞ
Üye : SELMA ASLAN
Üye : CÜNEYT ZEYTİNCİ

 

46. Çalışma Döneminde Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu olarak;

  • yaşam değerlerimizin korunması, nitelikli ve sağlıklı yaşam çevrelerinin, kentsel ve kırsal yapılı çevrenin şehircilik ve planlama esaslarına bağlı üretilmesi,
  • tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin, tarım arazilerinin ve orman alanlarının korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi,
  • temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanma hakkının sağlanması,
  • mimarlık eğitiminde standartların ve kalitenin yükseltilerek geliştirilmesi,
  • kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşumuzun özerk ve bağımsız yapısının korunması ve geliştirilmesi,
  • mesleki hak ve yetkilerin korunması, barınaktan kentsel boyuta kadar, bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan mimarlığın; mesleği yapmaya yetkin kişilerce yapılmasının sağlanması,
  • tarihi varlıkları ve doğal çevreyi tahrip eden, kültürel değerleri yozlaştıran ve hukuksal denetimi devre dışı bırakan anlayışa karşı; tüm meslektaşlarımız, örgütümüz ve duyarlı toplum kesimlerinin birlikteliğine dayalı bir dayanışma anlayışı ile mücadele edilmesi, hedefleriyle;

mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için 60 yılı aşkın süredir devam eden onurlu yürüyüşümüzü sürdürmekte kararlıyız.

Genel Kurulumuza ve seçime katılarak katkı sunan tüm delegelerimize ve üyelerimize; konuk olarak destek veren mimarlık dostlarına, Oda emekçilerine, toplum hizmetinde bir mimarlık için yürüttüğümüz mücadelemize katkı veren duyarlı tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

MİMARLAR ODASI
46.DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 26 Nisan 2018 Perşembe