Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: ERDAL AKTULGA

Yazar- MO İstanbul 1 Eylül 2022 Perşembe

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinden Yeni Yayın
“Mimarlar Odası Tarihinden Portreler:
ERDAL AKTULGA”

Dizi Editörü
ve Yayına Hazırlayan
H. Bülend Tuna

Tasarım Uygulama
Ebru Laçin Kilci

Kapak Tasarımı
Nilgün Kara Babacan

Konu / Alt Konu
Mimar / Söyleşi, Biyografi

Yayınevi
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul BK Şubesi Yayınları

Basım Tarihi
Temmuz 2022

Dil
Türkçe

Sayfa Sayısı
263

ISBN
978-605-01-1532-1

Mimarlık mesleğine katkı yapmış, Mimarlar Odası’nın çalışmalarında iz bırakmış meslek büyüklerimizle sürdürülen “Mimarlar Odası Tarihinden Portreler” dizisi Erdal Aktulga kitabıyla devam ediyor.

Bu kitapta çalışma hayatının uzun bir döneminde kamu çalışanı olarak görev yapmış bir meslektaşımızın çalışma ortamını, kamudaki mimar örgütlenmesini özellikle mercek altına almak istedik. Görüşmelerde dile getirilenler bir dönemin çalışma atmosferi hakkında hayli bilgi edinmemizi ve düşünmemizi sağlıyor. Kamu kurumlarında mimarlık hizmetlerinin nasıl üretildiğinin, kentsel tasarım projelerindeki yaklaşımın, kentsel yaşam kalitesinin artırılması yönündeki duyarlılığın izlerini buluyoruz. Özellikle 1980 sonrası yönetimlerinin ideolojik yaklaşımlarla yok etmeye çalıştığı, içini boşattığı kamu kurumlarının ne kadar değerli bir birikime sahip olduklarını üzülerek hatırlıyoruz. İller Bankası, Emlak Bankası, İmar ve İskân Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı gibi kurumlar bu süreç içerisinde lağvedildi ya da işlevsizleştirildi ve kadroları dağıtıldı. Yeni yaşam çevrelerinin planlamasıyla, oluşturduğu çevre düzenleriyle özel sektöre de bir tür rol modeli olan Emlak Bankası’nın gerçekleştirdiği ve hâlâ dikkati çeken nitelikli uygulamaları yerine artık sadece TOKİ’nin ve benzerlerinin seri üretim yapılanmalarını izliyoruz.

Erdal Aktulga farklı zamanlarda Mimarlar Odası’nda Genel Merkez’de ve İstanbul yönetimlerinde görev üstlenmiş, yönetimlerde olmadığı zamanlarda da farklı Oda platformlarında yaptığı katkılarla Oda yaşamını verimli bir şekilde sürdürmüş bir meslek büyüğümüz. Kitapta kendisiyle yapılan söyleşilerin yanı sıra Mimarlar Odası ve meslek ortamındaki gündemin irdelendiği, ele alındığı yazılarına yer verdik. Kamu çalışanı bir mimar olarak karşılaştığı sıkıntılı durumlara yönelik tepkisini dile getirdiği öykü tadında bir yazısını da bu derlemeye ekledik.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. 31, Beyoğlu, İstanbul
Tel: (212) 251 49 00

MİV Kitabevi
Karaköy, Kemankeş Cad. 31, Beyoğlu, İstanbul
Tel: (212) 244 86 87 (dahili 316)
e-posta: mivkitabevi@gmail.com

Yazar- MO İstanbul 1 Eylül 2022 Perşembe