Mimarlar Odası MYK ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülke ve Meslek Alanında Yer Alan Konuları Değerlendirdi

Yazar- MO İstanbul 23 Temmuz 2018 Pazartesi

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ile ülke ve meslek alanında gündemde yer alan konuları değerlendirmek üzere İzmir’de bir araya geldi.

7143 Sayılı kanunla getirilen İmar Affı, Yapı Ruhsat Formlarından meslek mensuplarının imzalarının kaldırılması, Yapı Denetim alanında denetim sürecinden meslek mensuplarının dışlanması ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile kamu kurum ve kuruluşlarinin yapılarında ve çalışma alanlarında getirilen değişiklikler değerlendirildi.

Yakın dönemde başta Trabzon Tabakhane Köprüsü, Ordu Perşembe kıyıları, Sinop Cezaevi ve Kalesi, Sapanca Gölü Havzası ve Malatya Şeker Fabrikasi Yerleşkesi olmak üzere ülke genelinde alınan yapılaşma kararları ile doğal ve kültürel çevrede yaşanan tahribat irdelendi.

Yazar- MO İstanbul 23 Temmuz 2018 Pazartesi