Mimarlar Odası Kuruluşunun 65. Yılını Kutluyor

Yazar- MO İstanbul 6 Aralık 2019 Cuma

20 Aralık 2019 / Mimarlar Odası Genel Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı tüm Odalar; meslek mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak; meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmî makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak üzere çalışmalarını yürütmekle sorumludurlar.

1954 yılında 6235 Sayılı TMMOB Kanunu ile kurulan Mimarlar Odası; kurulduğu tarihten bugüne çalışmalarını ülke ve kamu yararı doğrultusunda yürütmekte; kentlerin kimlikli, planlı ve sağlıklı gelişmesi için emek harcamaktadır. Mesleğin kamu yararına gelişimi ve meslek mensuplarının yetki ve sorumlulukları çerçevesinde; mimarlığın, yapılı çevrenin ve toplumsal kültürün üretiminde asli bir öğe olduğunun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi ve toplumsal bir kültür öğesi olan nitelikli mimarlığın kamusal politikaların her düzeyinde yer alması için mücadele etmektedir.

Antik uygarlıkların kesiştiği bir coğrafyada yer alan, çok değerli mimarlık ve sanat eserlerinin olduğu, kültürel ve tarihî zenginliklerin beşiği ülkemizde; nitelikli eğitim ve uygulamalar önemsizleştirilerek mimarlık, planlama ve yapılı çevre üretim sürecinden uzaklaştırılmış; toplumun nitelikli mimarlık hizmetlerine erişimi gerçekleşememiştir.

Yaşam çevrelerinin nitelikli mimarlık hizmetlerinden yoksun biçimlenmesine neden olan bu süreç; yapı kültürümüzün yozlaşmasına, yaşam değerlerimizin yitirilmesine, kentsel yaşam kalitesinin düşerek toplumsal eşitsizliğin yükselmesine, kentlerin kimliksizleşmesine ve afetlere daha açık hale gelmesine yol açmaktadır.

65 yıllık tarihinde; yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi;  nitelikli mesleki hizmetlerin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması, güvenli ve sağlıklı yaşam çevrelerinin oluşması Mimarlar Odası tarafından ülke adına sorumluluk olarak benimsenmiştir.

Kurulduğu tarihten bu yana çalışmalarını, ülke ve kamu yararına yürütmekte ve kentlerin kimlikli, planlı ve sağlıklı gelişmesi için emek harcamaya devam eden Mimarlar Odası sağlıksız ve düzensiz kentleşmeye yol açacak şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı olan plan ve uygulamalara karşı mücadelesini sürdürmektedir.

65.Yılında, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği çalışmalar, deneyim ve birikimler çerçevesinde geçmişini değerlendirerek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak ve çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Mimarlar Odası 20 Aralık 2019 Cuma günü, Ankara’da bulunan Genel Merkez binasında “Mimarlar Odası 65.Yılında” etkinliğini gerçekleştirecektir.

Ekli program kapsamında düzenlenecek sergi, ve panel/forumdan oluşan “Mimarlar Odası 65.Yılında” etkinliğine katılımınızı dileriz.

Etkinlik programı için tıklayınız.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 6 Aralık 2019 Cuma