Mimarlar Odası Kitap Günleri

Yazar- MO İstanbul 15 Eylül 2016 Perşembe

Mimarlar Odası Kitap Günleri

Ekim 2016
Mimarlar Odası Genel Merkezi Sergi ve Konferans Salonları
Ankara

Mimarlar Odası kurulduğu tarihten bugüne, altmış yılı aşan deneyim ve birikimiyle; mesleğin, meslek mensuplarının ve meslek kuruluşunun gündeminde yer alan konuları ele aldığı yayın çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu deneyim ve birikimin geleceğe aktarılması, kurumsal hafızanın kalıcılaştırılması ve kamuoyu ile paylaşılabilmesi için yayınların sürekliliğinin sağlanması; Odanın öncelikli hedefleri arasındadır.

Toplumsal kültür öğesi olan mimarlığın toplumun tüm kesimlerince anlaşılabilmesinde önemli role sahip olan Mimarlar Odası yayınları, Dünya Mimarlık Günü ile başlayacak olan Ekim ayı süresince; Kitap Günleri etkinliği kapsamında okuyucularıyla buluşacak.

Yayınların yanı sıra; mimarlık, şehir planlama, kamu yönetimi ve edebiyat alanlarında önemli çalışmalar yürüten ve eserler veren isimler ay boyunca her Çarşamba günü söyleşiler gerçekleştirecek. 5 Ekim 2016 Çarşamba günü açılışı yapılacak olan etkinlikte; Cengiz Bektaş ve Ruşen Keleş ilk konuklar olacak.

Ay boyunca; mimarlık meslek ortamına ve tüm ilgilenenlerin katılımına açık olan söyleşilerde; Afife Batur, Çetin Ünalın, Deniz İncedayı, Doğan Hasol, Doğan Tekeli, Tarık Şengül ve Yavuz Önen konuk olacak.

Meslek örgütümüz, meslektaşlarımız ve tüm ilgilenenlerin Mimarlar Odası ve mimarlık yayınları ile buluşmasını sağlayacak olan etkinlik, 5 Ekim 2016 – 26 Ekim 2016 tarihleri arasında, Mimarlık Vakfı’nın organizasyon desteğiyle Mimarlar Odası Genel Merkezi Sergi ve Konferans Salonlarında gerçekleştirilecek.

TMMOB Mimarlar Odası

Yazar- MO İstanbul 15 Eylül 2016 Perşembe