Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 45. Dönem Olağan Genel Kurul Süreci Tamamlandı

Yazar- MO İstanbul 25 Şubat 2018 Pazar

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 23-24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği genel kurul süreciyle, 2018-2020 yılları arasında görev yapacak 45. Dönem Yönetim Kurulu’nu seçti.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi seçimlerine mevcut yönetimi oluşturan “Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar” ile “Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi” olmak üzere iki grup katıldı.

45.Dönem Olağan Genel Kurulu kapsamında ilk olarak 23 Şubat 2018 Cuma günü İTÜ Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Nezih Eldem Konferans Salonu’nda “Alacakaranlıkta Mimarlık” temalı teknik kongre gerçekleştirildi. Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nden Stavros Stavrides’in, “Kültürlerin Ortaklaşma Ortamlarını Destekleyen Mimari Pratikler” başlıklı sunumuyla katıldığı teknik kongrede Esin Köymen’in moderatörlüğünde oturum düzenlendi. Oturumda Sosyolog Begüm Özden Fırat, Avukat Fikret İlkiz ve Mimar Sinan Omacan konuşmacı olarak yer aldı. Kongre, Mücella Yapıcı’nın moderatörü olduğu forum ile sona erdi.

Kongrenin ardından 24 Şubat 2018 Cumartesi günü düzenlenen genel kurulda Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 44. Dönem Yönetim Kurulu çalışmalarına ilişkin görüşler dile getirildi, öneri ve talepler sunuldu.

25 Şubat Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılan oy verme işlemi sonucunda seçime “Mimarlığın Gündemi Mimarlar Odası’nda Belirlenir” belgisi ile katılan ve ülkemizin doğal, tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini ve mimarlık kültürünü toplumun gündemine taşımayı, kentsel sorunlara karşı mimarlık ve kent dayanışma ortamlarını desteklemeyi, kent dayanışma ortamlarının kurumsallaşmasına ve yaygınlaşmasına destek vermeyi ve Mimarlığın toplumcu, ilerici, aydınlık, yaratıcı yüzünü hayata taşıyabilmeyi hedefleyen bir program çerçevesinde “mavi liste” ile seçimlere katılan “Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar” resmi olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların çoğunluğunu alarak güven tazeledi.

Seçilen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 45.Dönem Yönetim Kurulu asıl üyeleri;

Esin Köymen, Sinan Omacan, Ali Hacıalioğlu, Can Taşkıran, Özgür Yıldız, Ürün Biçer Özkun, Aysel Durgun, Ömer Mutlu, Derya Karadağ, Ali Tuncay Gürpınarlı, Mürsel Selçuk’tan oluşuyor.

Diğer organlara seçilen üyeler ise;

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Gülnaz Güzeloğlu, Emre Torbaoğlu, Serkan Öngel, Esra Akbalık, Yasemin Dura, Pınar Karaman, Özlem Aydın, Tülay Atabey, Sedef Çelik, Erdem Üngür, C. Sami Yılmaztürk.

Soruşturma Uzlaştırma Kurulu Asıl üyeleri:
Nurhan Kazancı, Huriye Nacar Savat, Emine Hayal Uçar, İsmail Doğan Konuk, Hüseyin Kara

Soruşturma Uzlaştırma Kurulu yedek üyeleri;
Ala Fıtnat Eylül, Güner Gürlü, Aynur Toprak, Erhan Kırca, Tülin Barutçular

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri:
Macit Toz, Raşit Öztürk, Mehmet Sinan Özkan, İlmen Gözde, Abdi Serhan Şakar

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Erol Türkmen, Soner Yeler, Yücel Yılmaz, Emine Coşkun, İlhami Kurt

Yeni seçilen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 45.Dönem Yönetim Kurulu üyeleri mazbatayı aldıktan sonra yapacakları ilk toplantıda görev dağılımını gerçekleştirecektir.

Bu süreçte katkı ve destek veren tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

 

Yazar- MO İstanbul 25 Şubat 2018 Pazar