Mimar Sinan’ı Saygı İle Anıyoruz

Yazar- MO İstanbul 8 Nisan 2022 Cuma

Yüzyıla yaklaşan yaşamı boyunca tasarlayıp gerçekleştirdiği, her biri dünya mimarlığına esin kaynağı olan eşsiz yapıtlarıyla ülkemizin ve toplumumuzun kültür elçisi olan büyük usta Mimar Sinan’ı ölümünün 434. yılında saygıyla anıyoruz.

Mimarlar Odası olarak her yıl Sinan’ın ölüm yıldönümünü takip eden hafta boyunca tüm birimlerimizle birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Sinan’ın mimarlığının üstün evrensel değerinin, gerek bulunduğumuz coğrafyada gerekse çağdaş dünyada daha çok tanınması, eserlerinin ve yaklaşımının gelecek nesillere aktarılarak ilham kaynağı oluşturması için çalışmalar yürütmek Mimarlar Odası’nın ve mimarların toplumsal ve tarihsel sorumluluğudur.

Mimarlar Odası, 1988 yılından beri her iki yılda bir Mimar Sinan anısına Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’ni düzenlemektedir. Sergi ve Ödül Programı kapsamında verilen en büyük ödül, tüm meslek hayatı boyunca verdiği eserleri ve mimarlığa geçen hizmetleri nedeniyle bir mimara veya ortak çalışan mimarlara verilen “Mimar Sinan Büyük Ödülü”dür. Geçtiğimiz dönemlerde Sedad Hakkı Eldem, Turgut Cansever, Şevki Vanlı, Doğan Tekeli – Sami Sisa, Abdurrahman Hancı, Nezih Eldem, Maruf Önal, Utarit İzgi, Behruz Çinici, Hamdi Şensoy, Ziya Tanalı, Mehmet Konuralp, Erkut Şahinbaş, Ersen Gürsel, Cengiz Bektaş, Şevki Pekin, Nişan Yaubyan’a “Mimar Sinan Büyük Ödülü”ü verilmiş, 2022 yılında ise ödüle Sevinç Hadi değer görülmüştür. 2008 yılından itibaren ise Sinan Ödüllü Mimarlar Programı başlığı altında, Sinan Ödülü alan değerli mimar/ların üretimlerini derlemek ve mimarlık kamuoyuna sunmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Mimar Sinan’ın eşsiz mirası olan yapılara sahip ülkemizde ve kentlerimizde; mimarlık, yapı sanatı ve kültürü ile şehircilik ve planlama adına ortaya konan büyük kentsel müdahaleleri ve rant odaklı gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Mimarlar Odası olarak; tarihsel ve kültürel varlıkların korunmasının devletin asli görevlerinden olduğunu hatırlatıyor; sahip olduğumuz mesleki uzmanlık kapsamında, mimari ve kültürel mirası tahrip eden politika ve uygulamalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyoruz.

Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 8 Nisan 2022 Cuma