“Mahallem: Bakırköy” Yarışması Sonuçlandı

Yazar- MO İstanbul 27 Ekim 2017 Cuma

“Mahallem: Bakırköy” Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması için jüri toplantısı 21 ve 22 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 47 adet proje, jüri değerlendirmesine alınmıştır. Jüri üyeleri projeleri incelemek üzere bireysel çalışmalarına başlamışlardır. Jüri, bireysel incelemelerin ardından tekrar bir araya gelmiş ve 1., 2., 3. ve 4. tur elemelerini gerçekleştirerek ödül, mansiyon ve teşvik ödüllerini belirlemiştir.

Jüri üyeleri arasında yapılan toplantıda, yarışma amacına uygun şekilde projelerden beklenen bazı temel ilkeler belirlenmiştir. Bunlar;

  • Özgün fikirler doğrultusunda çağdaş ve bütüncül bir tasarım yaklaşımı üretmek ve önerilen fikri ifade eden ve destekleyen yeterli çizim ve anlatım içermek.
  • Belli başlı işlevleri farklı yaklaşımlarla ele alabilen ve yeni terimlerle ifade edebilen tasarımlar geliştirilmek, bu bağlamda klasik programlar dışına çıkabilen projeler üretmek.
  • Alanın kendi içerisinde ve çevre yapı adaları ile mekânsal organizasyonunu başarılı bir şekilde kurgulamış olmak.
  • Bakırköy semtini tanımak, kavramak ve bu bağlamda tarihi, kentsel ve kültürel değerlerine duyarlı kentsel ve mekânsal öneriler geliştirmek.
  • Gündelik yaşam değerlerinin dikkate alan, kamusal kullanıma açık ve farklı fonksiyonlara cevap verebilecek nitelikte, özgün ve kimlikli mekanlar organize etmek.
  • Mahalle ve komşuluk kavramlarını tasarımlarda güçlü bir mimari dille ifade etmiş olmak, bu doğrultuda kentsel ve sosyal gereksinimlerin karşılanabildiği insanların bir araya geldiği kamusal alanlar yaratmak.
  • Getirilen ulaşım önerisi ile alanı mümkün olduğunca araç trafiğinden arındırmak.

 

Bu genel çerçeve sonucunda aşağıda belirtilen ödüller verilmiştir.

1.Ödül Büşra Öner (ODTÜ), Dersu Değer (ODTÜ), Melih Gündüz (ODTÜ)
2.Ödül Tuğba Kıymet (MSGSÜ)
3.Ödül Gökçe Çakır (DEÜ), Handenur Aksu (DEÜ), Tuğçe Kiraz (DEÜ)
Eşdeğer Mansiyon Deniz Can Vural (DEÜ), Dilek Turhan (DEÜ)
Eşdeğer Mansiyon Bige Gizem Mete (İKÜ), Furkan Şanlı (İKÜ)
Eşdeğer Mansiyon Oğuzhan Yılmaz (İKÜ)
Eşdeğer Mansiyon Ulaş Tarhan (DEÜ), Kerem Bostan (DEÜ), Nusret İrfan Uşun (DEÜ)
Eşdeğer Mansiyon Egehan Savgı (YTÜ), İhsan Erdem Er (YTÜ)
Teşvik Ödülü Doğan Can Topbaş (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Mehmet Kaçar (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Muhammed Malik Doğan (Necmettin Erbakan Üniversitesi),, Numan Ebubekir Yüksel (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Süheyl Dinler (Necmettin Erbakan Üniversitesi),
Teşvik Ödülü Sena Ayça Metin (YTÜ), Sinan Şamil Meriç (YTÜ), Aylin Engin (YTÜ)
Teşvik Ödülü Murat Mert Yıldız (Frankfurt University)

Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni 3 Kasım 2017 tarihinde saat 18.00’de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde  (Karaköy) gerçekleştirilmiştir. Katılımın yoğun olduğu kolokyumda öğrenciler jüri üyeleri ile bir araya gelme ve fikirlerini konuşma fırsatı elde etmiştir. Kolokyumun ardından ödül töreni gerçekleştirilerek katılımcılara sertifikaları ve ödülleri verilmiştir. Daha sonra katılan tüm projelerin sergilendiği yarışma sergisinin açılmıştır.

Jüri raporunı ncelemek ya da bilgisayarınıza indirmek için tıklayabilirsiniz…

Yazar- MO İstanbul 27 Ekim 2017 Cuma